”Empathy is about radical social change”

Ledarskap | Motivera | VIDEO | AUG 2013

Vishet handlar inte enbart om självreflektion. Det handlar också om vår nyfikenhet och förmåga att sätta oss in i andra människors situationer. Kommer de närmaste hundra åren kräva ett nytt synsätt på empati? Filosofen och författaren Roman Krznaric menar att vi måste hitta strategier för att komma runt våra fördomar och vidga vårt moraliska universum. 

I klippet ”The Power of Outrospection” pratar han bland annat om en kollektiv empati och behovet av att låta vår empatiska förmåga bryta gränser i tid och rum –generationsmässigt och geografiskt. Behöver vi empatimuseer som bygger på upplevelser och samtal mellan människor? Och vad kan vi lära av George Orwell?

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill