”Min roll är en prototyp i ständig utveckling”

Andreas Larsson, konsult och innovationsledare för Läkare Utan Gränser: ”Jag tog steget från akademin just för att jag insåg att modet att innovera inte utvecklas nog snabbt genom att läsa böcker eller avhandlingar.”

Innovation | ARTIKEL | FEB 2015

Andreas Larsson är akademikern som tog klivet från teoretiska modeller till konkret verklighet inom Läkare Utan Gränser. Numera är ingen dag den andra lik. För innovationsledarrollens framtid hoppas han på bibehållen mångfald och inte alltför mycket hämmande kontrollmekanismer och styrda processer. ”Jag tycker det är viktigt att yrket professionaliseras så att medarbetare kan identifiera sig med innovationsledare, se sig själva i en sådan roll, eller åtminstone ha en god uppfattning om vad innovationsledarens roll kan vara”, säger han till Motivation.se

Vad gör du som innovationsledare (ge exempel på konkreta resultat)?

- Jag delar min tid mellan två organisationer med väldigt olika inriktning. Dels arbetar jag inom Läkare Utan Gränsers innovationsenhet (MSF Sweden Innovation Unit), där det handlar om humanitär innovation - att rädda liv och lindra nöd genom innovativa produkter, tjänster eller processer. Dels arbetar jag genom min egen konsultfirma, Flikk, där det främst handlar om att hjälpa företag att skapa en god användarupplevelse genom användarcentrerad produkt- och tjänsteinnovation.

Både arbetssätt och förväntade resultat skiljer sig åt eftersom sammanhangen är så olika. Inom Läkare Utan Gränser finns det så klart en stor utmaning i att kunna prioritera långsiktig innovationsförmåga i ljuset av humanitära kriser som sker just nu. Där handlar mitt arbete mycket om att, genom konkreta workshops och förändringsprojekt, få våra medarbetare i Europa och världen att förstå hur ökad innovationsförmåga kan bidra till att just rädda liv och lindra nöd ute i fält. Vi kanske inte kan lösa problem på väldigt kort sikt, men vi kan skapa en djup förståelse för de teknologier, tjänster och arbetssätt som kommer att krävas framöver och bidra till att dessa lösningar finns på plats i framtida krissituationer. Vi utgår dock alltid från ett fältnära perspektiv för att försäkra oss om att de projekt vi arbetar med verkligen bidrar till organisationens kärnverksamhet.

För närvarande arbetar vi även med ett antal mer produktorienterade projekt, så som nya metoder för sårbehandling, säkring av kylkedjan för vacciner, samt utveckling av steriliseringsmaskiner för medicinsk utrustning som är väl anpassade för livet i fält.

Inom min egen konsultfirma fokuserar jag främst på att genomföra handlingsorienterade workshops med företag som vill utveckla sina medarbetares förmåga att utveckla en djup användar-, trend- och teknikinsikt i innovationsprocessens tidiga faser. Dessutom är jag officiell svensk partner till The Innovator’s DNA, där jag hjälper individer, team och organisationer att utveckla fem upptäckarförmågor som en del av ett systematiskt tillvägagångssätt för att mer effektivt skapa och ta tillvara på nya idéer.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Varför valde du att bli innovationsledare (vad motiverar, driver dig)?

- Den största anledningen till varför jag har forskat inom produktutveckling och innovation är att jag fått möjligheten att ligga i den absoluta framkanten av vad företag och organisationer arbetar med för att vara konkurrenskraftiga på sikt. Det mest intressanta för mig har alltid varit de områden där det råder stor osäkerhet, där vi tvingas utanför vår bekvämlighetszon, där vi egentligen söker efter de rätta frågorna snarare än letar efter svar. De allra flesta av oss vill undvika dessa områden, för det känns ofta obekvämt och frustrerande att vara så erfaren och kompetent och samtidigt inte veta vart man är på väg.

Jag träffar många personer som har höga krav på sig att komma fram med innovationer, men som samtidigt arbetar i en organisation, struktur och kultur som motverkar individuell och kollektiv innovationsförmåga. Det uppstår ofta en slags kognitiv dissonans mellan kortsiktiga och långsiktiga förväntningar som kan göra oss stressade och obenägna att ta risker. När status quo är normen är innovationsledaren oerhört viktig för att stötta medarbetarna att vilja och våga förändra arbets- och tänkesätt.

Jag tog steget från akademin just för att jag insåg att modet att innovera inte utvecklas nog snabbt genom att läsa böcker eller avhandlingar. Det krävs även ett interaktivt och handgripligt tillvägagångssätt där medarbetarna får praktisk erfarenhet av att tillämpa och utveckla sina innovativa förmågor. De forskargrupper jag har arbetat inom har alla fokuserat på behovsnära innovationssamverkan där vi har funnit praktiska tillämpningar för den akademiska forskningen. Detta vill jag fortsätta med, men med ett ännu större fokus på innovationscoachning och -ledarskap i den dagliga praktiken.

Vilken bakgrund har du (utbildning, tidigare erfarenheter)?

- Jag har en magisterexamen i datavetenskap med inriktning mot arbetsvetenskap från Blekinge tekniska högskola, en utbildning med fokus på att skapa bättre användarupplevelser genom att fungera som en länk mellan användare och programvaruutvecklare. Jag disputerade sedan inom datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Ämnet är i grunden relativt tekniskt orienterat, men i realiteten handlade min forskning om att hjälpa globala produktutvecklingsteam inom främst fordons- och flygindustrierna att kommunicera bättre trots geografiska och organisatoriska avstånd.

Jag gjorde min PostDoc-vistelse vid Stanford University, och har i många år influerats av deras “designtänkande” som på ett kraftfullt sätt skapar förutsättningar för innovation genom att gifta ihop olika discipliner i en människocentrerad utvecklingsprocess som skapar kreativt självförtroende hos medarbetarna. Jag tillämpade och vidareutvecklade sedan många av mina tankar kring detta i min förra roll som ämnesföreträdare för Innovationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Vilka utmaningar stöter du på?

- Jag stöter på många av de utmaningar som de jag försöker hjälpa stöter på… Det finns inte tid, det finns inte pengar, det finns inte utrymme för att ta risker, det känns ovant och till och med skrämmande att arbeta på nya sätt, och så vidare. Sedan finns det ibland orimliga förväntningar på hur snabbt resultaten ska komma. Så tålamod är en utmaning också.

Vad är det bästa med yrket?

- Innovation handlar mycket om att accelerera sin lärandekurva och det bästa för mig är just att jag hela tiden får lära mig nya saker. Det är sällan eller aldrig “måndag hela veckan”, min roll är en prototyp i ständig utveckling och eftersom jag jobbar med flera olika organisationer får jag alltid nya intryck och “aha!”-upplevelser som hjälper mig förstå likheter och skillnader mellan branscher och områden.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket (trender, egna erfarenheter)?

- Jag tycker det är viktigt att yrket professionaliseras så att medarbetare kan identifiera sig med innovationsledare, se sig själva i en sådan roll, eller åtminstone ha en god uppfattning om vad innovationsledarens roll kan vara. Däremot hoppas jag att professionalisering inte automatiskt behöver innebära kreativitetshämmande kontrollmekanismer, hårt styrda processer, eller att det blir en alltför exkluderande yrkesgrupp. Mångfald i så många olika dimensioner som möjligt är bra för innovationsförmågan, och om alla gör likadant och alla har likadan bakgrund så kommer resultaten sannolikt också att bli alltför likriktade. Jag är positiv till struktur och organisation, men jag är rädd för att balansen kan tippa över för mycket åt det hållet.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill