Ledarskapsindustrin säljer – men kan den leverera?

Marika Ronty: Merparten av alla chefer är fortfarande fast i en traditionell chefsroll.

Podium | ARTIKEL | MARS 2019

Frågan är om ledarskapsindustrin bidrar till att utveckla chefer till att vara både chefer, ledare och medmänniskor samtidigt?

Frågan är om ledarskapsindustrin bidrar till att utveckla chefer till att vara både chefer, ledare och medmänniskor samtidigt?

Ledarskapsindustrin går som tåget – konsulttjänster, utbildningar, böcker och annat ledarskapsrelaterat går nästan alltid att sälja. Men vad är det vi köper egentligen? Håller ledarskapsindustrin sina löften om ett bättre ledarskap? 
Trots att det pratats i många år om den viktiga ledarrollen så ägnar de flesta chefer fortfarande merparten av sin arbetstid åt traditionellt chefsarbete, exempelvis möten och administrativa uppgifter. Det håller inte i dessa tider av kulturell evolution och teknologisk revolution. Relationen mellan ledare och följare har förändrats – och ledarskapet måste hänga med i utvecklingen.

Företag och organisationer lägger ut stora summor på olika ledarskapsprogram. En del är ren underhållning, men det mesta har ett innehåll som leverantören tror är matnyttigt. Kan vi glädjas av att oftare nu än tidigare få höra eller läsa om chefer som är uppskattade som goda ledare? Kan vi läsa och höra hur företag och organisationer blomstrar – tack vare ett gott ledarskap?

Det borde vi väl få göra eftersom det skrivs tusentals böcker om ledarskap varje år världen över och konsumtionen av ledarskapskurser fortsätter att öka. Vad lärs ut egentligen? Och vad behövs inför det 21:a århundradet?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ser sig som ledare – agerar som chefer

De flesta chefer vill uppfatta sig som ledare och gör det också. I en studie inkluderande 300 chefer som gjordes 2017 av undertecknad framkom att en klar majoritet, närmare 80 procent, uppfattade sig som ledare men använde en större del av sin arbetstid till att vara chefer. De satt mest i möten, och övrig tid ägnades åt administrativa uppgifter. Denna tid utgjorde 72 procent av den totala arbetstiden. 

Ledarskap är ett begrepp som omfattar att vara chef och ledare samtidigt. Ledarskap består av två roller. Den ena rollen är att vara chef och den andra är att vara ledare. Dessa båda roller måste interagera med varandra hela tiden. Det är inte antingen eller. En chef styr en verksamhet och en ledare leder människor. Framgångsfaktorn för ett gott ledarskap ligger främst i ledarrollen. Den rollen handlar om att bygga och utveckla relationer. Både till sig själv och till andra. 

Idag finns det fortfarande för många chefer och för få ledare, och det som behövs är både/och i samma person och för ett ledarskap. Om inte tiden finns för att leda sig själv och andra är det väl bortkastad tid och pengar att gå på kurs i tydligt ledarskap, det goda ledarskapet, kommunikativt ledarskap, hållbart ledarskap, agilt ledarskap och självledarskap? 

Det finns tydligen trendiga och önskvärda beteenden och kompetenser för varje decennium. Och inte har vi kommit närmare Nirvana. Något fattas. Något är oupptäckt.

Ledarskapet förändras

Nu är det hög tid att ställa frågan vad som är viktigt och för vem? Och kanske är det även dags att vakna upp och inse att ledarskapet har förändrats dramatiskt under de senaste fyrtio åren. Som ett resultat av en kulturell evolution och teknologisk revolution har maktbalansen mellan ledare och följare förändrats – ledare har försvagats och de som ska följa har blivit starkare. Exempel just nu är ”de gula västarna” i Frankrike, Brexit och Vatikanens konferens om prästmissbruket. Folket har fått nog. Är den ökande psykiska ohälsan bland många arbetande människor en tyst protest som visar att det är något som inte stämmer på våra arbetsplatser?

Vi lever i en ny tid, en tid som inte kan jämföras med någon annan tid i människans moderna historia. Den kulturella evolutionen och den tekniska revolutionen har utmanat mycket traditionellt tänkande och ställt oss människor inför många nya situationer.

"Är det inte dags att öppna upp för tankar som: "Nu tar vi alla ansvar för vår verksamhet" och ”nu tar vi alla ansvar för ett värdigt liv”?"

– Marika Ronty

Utveckla framtidens ledare

Frågan är om ledarskapsindustrin bidrar till att utveckla chefer till att vara både chefer, ledare och medmänniskor samtidigt? Kanske är det så att chefer/ledare inte är så viktiga som vi vill tro att de är, nu i tider när den kollektiva medvetenheten höjts och maktbalansen därmed rubbats?

Är det inte dags att öppna upp för tankar som: "Nu tar vi alla ansvar för vår verksamhet" och ”nu tar vi alla ansvar för ett värdigt liv”?

”Ja, gärna”, säger många unga och önskar en ledare som leder genom att se människan, visa intresse, engagemang, som är öppen för nya tankar och idéer och som ständigt förmår att ge konstruktiv feedback. De vill också ha en ledare som kan förmedla en meningsfull vision för en framtid som inger hopp. Dagens unga är vår framtid och de ska inte ledas av gårdagens chefer som ägnar mer tid åt möten och administration, och som är fast i ett industriellt tänkande och där mätandet styr tillvaron. 

För att tillgodose de ungas önskan förutsätter det en chef som har mycket god självkännedom med en stor förmåga till självreflektion, och som har etiska värden som en inre kompass. En chef som leder människor i en medskapande tillvaro och till en värld som vi vill leva i och leva för. 

Kanske måste ledarskapsindustrins leverantörer tänka om. 

Podium

Podium

 • Följ skribent

Podium på Motivation.se är en arena för meningsutbyte och debatt. Här delar gäster och experter analyser och opinionsmaterial inom ämnet ledarskap. Intresserad av att bidra? Läs mer här.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Podium

Podium

Podium

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Podium

Dela:

Detta är en opinionstext med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.


Om skribenten


Marika Ronty


Marika Ronty är leg.psykolog och grundare av Amfora Ledarintelligens. Under de senaste åren har hon ingått i en forskargrupp vid Högskolan Väst där självskattningstestet LIQ3 som avser att mäta ledarintelligens har validerats. Projektet om validering av självskattningstestet, LIQ3 avslutades i början av 2018.Testet har använts i ett flertal uppsatser och två artiklar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom EMBA vid School of Business Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. Dessa båda modeller finns beskrivna i hennes böcker utgivna på Liber.

Mer om Marika här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill