"Fundera över vad som får kvinnor att vilja och våga"

Årets Ruter Dam om ledarskap, lyhördhet - och modet att våga ta steget.

Ledarskap | ARTIKEL | OKT 2011

Årets Ruter Dam om ledarskap, lyhördhet - och modet att våga ta steget.

Årets Ruter Dam om ledarskap, lyhördhet - och modet att våga ta steget.

Hedersutmärkelsen Årets Ruter Dam går i år till Eva Karlsson, som i februari blev vd för SKF Sverige AB - efter 21 års trogen tjänst inom företaget. För Motivation.se:s läsare berättar hon vad som driver henne, hur hon tycker att en god ledare bör vara - och vad som krävs för att fler kvinnor ska kunna nå höga positioner i näringslivet.

Utmärkelsen Årets Ruter Dam delas varje år ut till den kvinnliga chef som har nått den mest inflytelserika chefspositionen inom det svenska näringslivet under det gångna året.

Årets vinnare heter Eva Karlsson, och tillträdde som vd för SKF i februari i år. Karriären inom SKF började redan i samband med utbildningen till civilingenjör vid Luleå tekniska universitet - tio månaders praktik ledde till det första jobbet. Hon har nu arbetat i företaget i 21 år och haft olika chefsbefattningar sedan 1992. Genom målinriktat slit har hon sakta men säkert fått sitt erkännande - Eva Karlsson har idag ansvar för 7.3 miljarder kronor och 2100 anställda.

Grattis till utmärkelsen Årets Ruter Dam! Vad betyder utmärkelsen för dig?

– Det känns jätteroligt Jag blev både glad och mycket överraskad när Gunilla Arhén ringde.

Du har sagt att man måste "fundera över vad det är som får kvinnor att vilja och våga". Vad är det som har fått DIG att vilja och våga? Vad är det som driver dig?

- Jag är resultatinriktad och tycker om att jobba med människor. Jag vill förstå hur en verksamhet fungerar och interagerar med övriga externa och interna enheter och sedan tillsammans med de jag arbetar med driva vår verksamhet i en överrenskommen riktning. Jag vill utvecklas både professionellt och som person - jag har genom att pröva på olika roller fått möjlighet att göra både och. Utöver detta har jag haft människor runt omkring mig som jag kan bolla med och som ibland hjälpt till att "putta mig över kanten",  det vill säga ta det sista steget - våga.

Vad är det absolut roligaste med att vara chef?

– Det är att kunna påverka skeenden. Det är oerhört stimulerande att jobba i team, skapa en målbild och tillsammans arbeta för att uppfylla den.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vilka är de tre viktigaste egenskaperna som alla goda ledare måste ha?

- Förmåga att skapa en gemensam målbild, vara en god lyssnare och förmåga att fatta beslut.

Vilka förändringar tror du krävs för att fler kvinnor ska nå toppositioner inom näringslivet?

– Vi behöver säkerställa att det finns en bas att rekrytera från. Utan den basen blir det svårt. Därför är det nödvändigt att skapa förutsättningar som gör att kvinnor vågar ta steget exempelvis till produktionsansvar eller annat enhetsansvar. Här tror jag mycket på lyhördhet i ledarskapet, att fundera över vad det är som får kvinnor att vilja och att våga.

Om du vänder dig direkt till andra kvinnor som vill göra chefskarriär - vilka råd skulle du ge?

– Skapa dig en uppfattning om din externa och interna marknad, det vill säga lyssna utåt och inåt. Sätt en tydlig målbild och ta reda på vad som krävs för att uppnå den. Var tydlig mot organisationen med vilka förväntningar du har på den. Var beredd att ändra vägen till målet om förutsättningarna förändras. Arbeta med ditt team och omge dig med duktiga medarbetare. Chefen måste inte vara expert på allt, men ska självklart vara en förebild och kunna sin verksamhet. Försök också att förstå hur spelplanen och nätverket ser ut och fundera över hur du bäst förhåller dig till det.

Har du någon förebild som har inspirerat dig som ledare?

– Människor som jag träffat privat eller jobbat med i olika situationer. Jag har haft förmånen att redan tidigt i min karriär få tillgång till både informella och formella mentorer. Dem har jag lyssnat mycket på och lärt mig mycket av.

Om Eva Karlsson

Gör: VD, SKF Sverige
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Chalmers tekniska högskola, Thomas Cement AB och Preera.
Bakgrund: Arbetat på SKF i snart 21 år, hela sitt yrkesverksamma liv. Senast som chef för produktutveckling och marknad på SKF:s industridivision.
Utbildning: Civilingenjör från Luleå tekniska universitet.
Familj: Gift, två barn.
Bor: Sävedalen utanför Göteborg.
Intressen: Vänner, familj, träna, segla, läsa.
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill