Fortsatt uppåt för Fairtrade

Vi konsumerar alltmer för socialt hållbar utveckling.

Hållbarhet | ARTIKEL | MARS 2011

Fairtrade-märkta produkter

Fairtrade-märkta produkter

Försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige ökade med 18 procent under 2010 och uppgår för första gången till över en miljard kronor i konsumentvärde. Samtidigt visar en nyligen genomförd konsumentstudie från TNS SIFO att det finns stor potential för ökad efterfrågan på Fairtrade-märkta produkter.

- Den ökade försäljningen är framförallt goda nyheter för odlare och anställda i utvecklingsländer, som idag dessutom påverkas av de kraftigt stigande matpriserna världen över. Det säger Morgan Zerne, vd på Fairtrade Sverige.

2010 går till historien som det år då försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige för första gången överstiger en miljard kronor i konsumentvärde, enligt nysläppt statistik från Fairtrade Sverige.

- Detta är en symbolisk milstolpe som också visar på att fler företag och konsumenter i allt högre utsträckning väljer Fairtrade-märkt, säger Morgan Zerne.

Försäljningen ökade med totalt 18 procent under 2010, jämfört med året innan. Kategorin ”choklad, kakao och drickchoklad” står för den största försäljningsökningen – 60 procent – och bananer är den produktgrupp där Fairtrade-märkt når störst marknadsandel – 6,9 procent.

Drygt hälften av försäljningen av Fairtrade-märkta produkter sker i dagligvaruhandeln. Den andra knappa hälften sker till exempel på arbetsplatser, hotell, caféer och restauranger. 73 procent av allt Fairtrade-märkt kaffe säljs just utanför dagligvaruhandeln, vilket bland annat kan förklaras av ett starkt engagemang för etiska frågor bland Sveriges Fairtrade City-diplomerade kommuner.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Enligt en konsumentundersökning genomförd av TNS SIFO i februari uppger 22 procent av Sveriges konsumenter att de kommer att köpa Fairtrade-märkta produkter oftare i framtiden. Undersökningen visar också att kännedomen om, förtroendet för och konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter tenderar att vara något större bland kvinnor än bland män, bland högutbildade än bland lågutbildade och inom åldersgruppen 15-34 år än bland äldre.

- Vi kan konstatera att Fairtrade har nått ut allt bredare under de senaste åren, men att vissa segment ligger steget före. Här är det framförallt glädjande att se att gruppen unga konsumenter har fått upp ögonen för Fairtrade. Det visar att Fairtrade är en viktig fråga både idag och i framtiden, säger Morgan Zerne.

Fairtrade gynnar idag cirka sex miljoner odlare och anställda, inklusive deras familjemedlemmar, i världens utvecklingsländer. Genom Fairtrade-certifieringen får allt fler människor tillgång till en internationell marknad och ökad försäljning till villkor som skapar förutsättningar för social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.
 

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill