Låt verksamheten styra friskvården

Handplockade tjänster snarare än paketlösningar i framtidens företagshälsovård.

Hälsa | HR | ARTIKEL | SEP 2011

Konkurrensen har ökat på företagshälsovårdsmarknaden på senare år. Samtidigt ifrågasätter allt fler företag värdet i de paketlösningar som erbjuds. De efterfrågar istället handplockade tjänster som ger valuta för pengarna.

De senaste åren har efterfrågan på en ny typ av företagshälsovård ökat.  Allt fler företag efterfrågar alternativ till de paketlösningar som erbjuds, som ofta innebär att de får betala för tjänster som aldrig utnyttjas. I framtiden krävs mer flexibla lösningar som skräddarsys utifrån varje enskilt företags behov.

Hittills har företagshälsovårdsmarknaden dominerats av paketlösningar, men nu börjar allt fler företag ifrågasätta behovet av paketförsäkringar som inte utformats efter verksamhetens behov. För att kunna agera förebyggande och hälsofrämjande krävs ofta en kombinerad rehabiliterings- och sjukvårdsförsäkring.

- Svenska företag är dåliga på att lyfta fram det faktum att de har bra sjukförsäkringar som en värdefull tjänsteförmån för befintliga och presumtiva medarbetare. Det är en värdefull tjänsteförmån som ofta glöms bort bland andra förmåner, som sällan betingar ett lika högt värde bland medarbetare, säger Cajsa Eylis, kundansvarig inom grupp- och hälsoförsäkringar hos försäkringsförmedlaren Max Matthiessen.

Utvärdera företagshälsovårdslösningen regelbundet

Hennes viktigaste råd till företag är att utvärdera sina företagshälsovårdslösningar regelbundet och att undersöka om de paketlösningar som erbjuds verkligen matchar verksamhetens behov.

En del företag köper en paketlösning av bekvämlighetsskäl. Abonnemanget har kanske löpt på i ett par år utan att man direkt reflekterat över vad som ingår i priset, men i samband med finanskrisen, när många företag såg över sina utgifter, reagerade allt fler på att de inte ansåg sig få tillräcklig valuta för pengarna. En komplett företagshälsovård är exempelvis sällan ett måste för företag. Det kan vara betydligt mer kostnadseffektivt att upphandla de lösningar som behövs var för sig.

- Många arbetsgivare upplever att de betalar för mycket och undrar vad de egentligen för valuta för pengarna när de köper olika typer av försäkringar. Konkurrensen är tuff, i dagsläget erbjuder ett tiotal aktörer sjukvårdsförsäkringar för företag, vilket innebär att man har mycket att vinna på att jämföra olika aktörers villkor med jämna mellanrum, säger Cajsa Eylis.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill