”Gillar att jobba med det okända och oförutsägbara”

Gabriel Pousette, idécoach, Linköpings kommun: ”För att träffa ett rörligt mål som heter framtiden behöver vi ta större risker.”

Innovation | ARTIKEL | APRIL 2016

Gabriel Pousette älskar att ta sig an svåra utmaningar – ju större oförutsägbarheten är, desto bättre. När någonting ska förändras eller utvecklas är det ofta ledarskapet som avgör hur väl det lyckas – det är därför han trivs så bra i rollen som innovationsledare och idécoach i Linköpings kommun. Att leda det innovativa arbetet i en kommun är ett stort och brett uppdrag som kräver mångsidighet och god kommunikativ förmåga.
”Jag kan inte ha en plan som alla ska rätta in sig i, utan det gäller att vara anpasslig och likt en kameleont skifta färg utifrån den jag kommunicerar med”, säger han till Motivation.se.

Vad gör du som innovationsledare?

– Arbetar som innovationsledare med titeln idécoach i Linköpings kommun – ”där idéer blir verklighet”. Jag har som uppdrag att utveckla och etablera kommunens idé- och innovationsarbete, skapa förutsättningar för en innovativ kultur, stimulera medarbetarnas kreativitet och lust att testa sina idéer samt att sprida kunskap kring konceptet.

– Jag leder Linköpings kommuns Idésluss där medarbetare kan lämna sina idéer och i min roll stödjer jag idébärarna under hela processen och ansvarar för att idéer bedöms, utvecklas, testas och utvärderas på ett kvalitativt sätt. Jag har även ett ansvar för idéinspiratörerna som finns i kommunens olika verksamheter och genomföra olika typer av aktiviteter, exempelvis nätverksträffar och utbildningar. Idéslussen är också en resurs till verksamheterna om de har en utmaning som de vill hitta lösningar på men inte vet hur de ska gå vidare.

– En annan viktig uppgift är att marknadsföra och sprida information om kommunens idé- och innovationsarbete till chefer och medarbetare i kommunen. Samverkan med de kommunala bolagen, kommunens utförare och andra externa organisationer kan också förekomma.

Varför valde du att bli innovationsledare?

– Det korta enkla svaret är att jag drivs av utmaningar. Jag gillar förändringar och att jobba med det okända och oförutsägbara. Ofta hänger oförutsägbarheten och utmaningen ihop; ju större oförutsägbarhet desto större utmaning. När oförutsägbarheten är så pass stor att svaret inte ens finns framför dig, utan - som jag brukar säga - runt hörnet, då trivs jag allra mest.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

– En annan anledning till att jag valde det här uppdraget är mitt intresse för ledarskap i allmänhet och ledarskap kopplat till förändringar i synnerhet. När något ska förändras och utvecklas är det ofta ledarskapet som avgör hur väl det lyckas. I mitt uppdrag som innovationsledare hoppas jag att jag ska kunna påverka Linköpings kommuns ledarskap i en positiv riktning på olika sätt så att ännu fler idéer blir verklighet.

– Som rektor och i andra chefsuppdrag får man ofta lägga en stor del av sin arbetstid på det som inte fungerar. Som innovationsledare lägger jag den största delen av min arbetstid på det som fungerar eller att utveckla något så att det fungerar. Den förskjutningen är också en del i varför jag valt det här uppdraget.

Vilken bakgrund har du?

– Jag har från början en lärarutbildning med inriktning naturvetenskap, teknik och matematik. Har tidigare, förutom att jag arbetat som lärare, arbetat i olika roller inom utbildning. Jag har varit rektor, koordinator och IT-utvecklare i Norrköpings kommun där jag ledde arbetet i vår resa med att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Har även arbetat som rektor i Linköpings kommun.

– Oavsett uppdrag har jag alltid dragit mig åt att leda och driva olika utvecklingsprojekt och allra helst om det har funnits ett visst motstånd. Debatten som pågår i media idag kring att förbjuda mobiltelefoner i skolan är ett tecken på att det fortfarande finns ett motstånd mot digitala verktyg i skolan, och det är beklagligt att det finns de som tror att de har löst problemet genom att förbjuda.

– För mig ligger lösningen i att vi lär ungdomar att hantera; att neka eleverna teknik är som att försöka stoppa en tsunami med handen. När många som arbetar inom skolan har levt större delen av sitt liv utan internet - och eleverna tar internet på fickan och wifi lika självklart som mat och sömn - så är det inte så förvånande att det uppstår en intressant kulturkrock.

Vilka utmaningar stöter du på?

– En stor utmaning som finns och som jag tror kommer bli alltmer påtaglig är att alldeles för många medarbetare inte tar internet på allvar. Många har kommit över frågan att internet inte blev en fluga, men förstår inte att internet i allt större utsträckning finns närvarande och att det är med hjälp av internet som vi kan lösa många av morgondagens utmaningar. Här har vi en resa att göra tillsammans.

– Sedan finns det såklart många andra utmaningar som exempelvis maktutövning, bekvämlighet, stuprörsorganisationer, omedveten inkompetens, rädsla m.m.

Vad är det bästa med yrket?

– En av de bästa sakerna är att inte bara få arbeta med frågor och utmaningar som är runt hörnet utan att även uppdraget förändras och utvecklas och om ett år är mitt uppdrag antagligen något annat, d v s idag något som är runt hörnet.

– Ytterligare en spännande sak med mitt yrke är att jobba övergripande med alla förvaltningar i en stor kommun som Linköpings kommun. Skillnaderna och förutsättningarna är väldigt olika hos respektive förvaltning och det gör mitt uppdrag mångfasetterat på flera sätt. Jag kan inte ha en plan som alla ska rätta in sig i utan det gäller att vara anpasslig och likt en kameleont skifta färg utifrån den jag kommunicerar med.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Jag tror på att vi i framtiden kommer se allt fler innovationsledare i allt fler verksamheter. Även om detta idag inte är så vanligt, framförallt inte i kommunala verksamheter, är jag övertygad om att det behövs och att det kommer bli fler. En fråga skulle kunna vara varför innovationsledare behövs när vi redan har roller som verksamhetsutvecklare eller liknande? För mig handlar det om oförutsägbarheten och riskerna. En verksamhetsutvecklare för mig utvecklar verksamheten, men där oförutsägbarheten och riskerna inte alltid behöver vara så stora.

– Om ett uppdrag handlar om att arbeta med frågor som har en stor oförutsägbarhet och hög risk så behövs en innovationsledare. Som innovationsledare behöver du även självklart mandat och verktyg för att kunna testa nya idéer med just större oförutsägbarhet och högre risker.

– Världen utanför utvecklas i allt snabbare takt, inte minst när det gäller digitaliseringen. I alla större organisationer byggs det upp olika hierarkiska strukturer för att få ordning på vardagen. Alla dessa strukturer är effektiva sätt att ta död på nya idéer och förändringar. Jag tror att alla företag eller kommuner som vill överleva behöver etablera en verksamhet som kan arbeta lite på sidan om och kan kringgå de hierarkiska strukturerna som vi byggt upp för att möta det förutsägbara. För att träffa ett rörligt mål som heter framtiden behöver vi ta större risker och kasta oss ut i det oförutsägbara. Den givna frågan när något ska förändras borde inte vara ”Vad finns det för risker?”, utan ”Har vi tagit tillräckligt stor risk?”

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill