”Mäktigt att se hur långt en enda idé kan gå”

Hampus Svenblad, innovationsledare IL Recycling: ”Att få agera detektiv, analytiker, strateg, ekonom och workshopledare på daglig basis är få förunnat i en arbetsroll.”

Ledarskap | Innovation | ARTIKEL | FEB 2016

Mäktigt att se hur långt en enda idé kan gå

Mäktigt att se hur långt en enda idé kan gå

Hampus Svenblad är innovationsledare på företaget IL Recycling, som är leverantör av hållbara återvinningstjänster. Det är i övrigt en ganska stagnerad bransch, berättar han – men det är också det som gör jobbet utmanande och spännande. När resultatet lyckas är det fascinerande att se hur stor förändring som kan åstadkommas genom en enda idé. Vägen dit kan dock vara lång och full av hinder: ”Det är svårt att få individer att ändra ett beteende, bryta ett spårberoende och acceptera en förändring. Det kräver förmåga till nytänkande från individen och en tillåtande organisation”.

Vad gör du som innovationsledare?

– Jag arbetar med att driva innovation och affärsutveckling på ett av Sveriges största återvinningsbolag. Det innebär ansvar för att utveckla och skapa nya produkter och tjänster i en i övrigt ganska stagnerad bransch. Självklart är det en väldigt stor utmaning men även en fantastisk möjlighet.

Jag arbetar - både tillsammans med mina kollegor på företagets avdelning för innovation och affärsutveckling och med externa parter i våra innovationsprojekt - med att leda och ansvara för ett antal parallella utvecklingsprojekt inom IL Recyclings olika tjänsteområden. Projekten kan handla om alltifrån effektivisering av befintliga produkter, tjänster, processer och affärsmodeller till utveckling av nya. Många av mina projekt involverar för tillfället nya och förhoppningsvis effektivare tekniska lösningar för återvinning.

Det löpande arbetet sker allt som oftast med hjälp av krossfunktionella team med representanter och experter inom IL Recyclings olika avdelningar, såsom produktion, logistik, sälj, inköp, trading m.m. Målet är att ständigt utveckla affären för bolaget men framför allt att bidra till att skapa ett tydligare mervärde för vår slutkund.

Varför valde du att bli innovationsledare?

– Jag valde att arbeta med innovation och innovationsfrågor mestadels på grund av att jag själv är en väldigt idérik person och har stor motivation i att försöka förstå hur saker fungerar och hör ihop. Jag drivs av att få skapa resultat som har en stor påverkan på människors vardag. Det handlar i grund och botten om att få hjälpa till att underlätta för andra människor. Sedan är det ju inte negativt i denna roll att gilla nya tekniker, inspireras av nya arbetssätt och att motiveras av att ifrågasätta status quo.

Vilken bakgrund har du?

– Jag har tidigare arbetat som konsult, facilitator (processledare), innovationsrådgivare och projektledare. Innan jag började på IL Recycling arbetade jag på uppdrag med att grunda och bygga upp Strängnäs Business Park åt Strängnäs kommun. En numera etablerad företagspark medlemmar i SISP och en naturlig mötesplats i Strängnäs kommun & Mälardalen för idébärare, startups, företag och investerare.

Hampus, Innovationsledare

Hampus, Innovationsledare

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jag är utbildad innovationsvetare från Mälardalens Högskola där jag har en kandidatexamen i innovationsteknik med inriktning mot företagsekonomi och management. Jag har även en magisterexamen i innovation och entreprenörskap och en utbildning i innovationsrådgivning från samma skola.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Föst och främst så kommer du i arbetet som innovationsledare att stöta på motstånd till förändring, det finns inget undantag. Motståndet kan självklart bero på en mängd olika faktorer. Det är svårt att få individer att ändra ett beteende, bryta ett spårberoende och acceptera en förändring. Det kräver förmåga till nytänkande från individen och en tillåtande organisation.

Innovationsarbete är självfallet förknippat med osäkerheter och därigenom också en ekonomisk risk. Det vi tillsammans med projektgrupper, interna ledare och experter kan göra i vårt löpande innovationsarbete är att tydligt definiera dessa osäkerheter och göra kvalificerade antaganden.

Det ligger självklart även en stor utmaning i både min och mina kollegors roll att påverka företagets ledning i olika utsträckning. Ledningen är självklart en viktig komponent för att skapa fokus kring innovations- och utvecklingsfrågor internt. Att ha en ledning som har modet att tolka och definiera de många gånger svårtolkade utvecklingsfrågorna och att sätta en riktning kring hur företaget strategiskt bör arbeta framåt med nytänkande och innovation är av yttersta vikt för ett hållbart innovationsarbete.

Helt enkelt fokus på att få ledningen att aktivt arbeta med bolagets innovationsportfölj. Detta kan om det kommuniceras rätt skapa ett oerhört stöd för denna typ av arbete.

Vad är det bästa med yrket?

– Det bästa med yrket är att jag som individ får vara med och påverka! Det är mäktigt att se hur långt en enda idé kan gå när den får stöd i en organisation och vilken effekt man kan uppnå när individer har en gemensam målbild och drar åt samma håll.

På en daglig basis så tycker jag om den variation och de projektbaserade arbetssätt som ofta ligger till grund i ett utvecklingsarbete. Det är utmanande och spännande att ständigt (beroende på projektets karaktär) få sätta sig in och lära sig nya saker. Detta innebär att jag som innovationsledare ofta är såväl expert som novis i mina projekt. Expert kring innovationsprocesser men ofta novis i ämnet som behandlas. Att få agera detektiv, analytiker, strateg, ekonom och workshopledare på daglig basis är få förunnat i en arbetsroll.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket?

– Jag kan definitivt se att det kommer en förändring kring hur organisationer ser på rollen som innovationsledare. Från att ha varit något nödvändigt ont. Kanske någon bortglömd ingenjör i källaren på någon R&D avdelning. En överenergisk säljare med mycket galna idéer. Till en faktisk yrkesroll som vågar ta plats och ifrågasätta organisationens framtida utveckling och vilken väg företaget ska välja för att nå dit.

Genom att professionalisera yrket genom organisationer som Innovationsledarna tror och hoppas jag att vi kan säkra och vidhålla en kvalitetsstämpel på en innovationsledare. På samma sätt som ingenjörsyrkena har lyckats göra. Det finns en oerhörd styrka i att få utbyta tankar och idéer med likasinnade och skapa en plattform för yrkesgruppen.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

 

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill