Helsingborgs stad är Årets HR-visionär

Kommunen prisas för sitt engagemang i hälso- och arbetsmiljöfrågor.

Hälsa | Ledarskap | HR | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MARS 2013

Helsingborgs stad har tilldelats utmärkelsen Årets HR-visionär 2012, som delas ut av Akademikerförbundet SSR. Staden får priset för att de lyckats lägga ett starkt fokus på arbetsmiljöfrågor genom att införa en intern utmärkelse för hälsofrämjande arbetsplatser. "Det här priset visar att vi har hittat ett nytt och intressant tänk när det gäller arbetsmiljö och hälsa", säger Agneta Kallstenius på Helsingborgs stad.

Utmärkelsen Årets HR-visionär delas varje år ut till en person eller organisation som har gjort något banbrytande inom arbetsmiljö, kompetensutveckling eller verksamhetsutveckling. Bakom priset står Akademikerförbundet SSR och Kompetensmässan, som har delat ut utmärkelsen sedan 1993.

Årets vinnare blev Helsingborgs stad, som tilldelades priset - och prissumman på 20 000 kronor - med följande motivering: ”Årets pris går till Helsingborgs stad för arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser. Staden har lyckats få ett starkt fokus på arbetsmiljöfrågorna genom sin interna utmärkelse, Hälsofrämjande arbetsplats. Man har snabbt nått ovanligt goda resultat och det har varit inspirerande för hela organisationen.

Egen utmärkelse

Agneta Kallstenius är arbetsmiljö- och hälsocontroller på Helsingborgs stad. Hon säger att man på kommunen är stolta och glada över utmärkelsen.

- Det är ovanligt att man får pris inom just hälsofrämjande HR, och vi tycker att det känns otroligt roligt. Alla sådana här priser bidrar till att sätta vår kommun på kartan som attraktiv arbetsgivare. Det är också ett kvitto på att vi har hittat ett nytt och intressant tänk när det gäller arbetsmiljö- och hälsofrämjande arbete, säger Agneta Kallstenius.

Det som juryn för Årets HR-visionär framför allt fastnade för var att Helsingborgs stad har inrättat den egna, interna utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats, som varje år går till tre kommunala arbetsplatser som har lyckats bäst med sitt hälsoarbete.

Annons

Öka ledarskapsförmågan inklusive självledarskapet och välmåendet i hela organisationen!

Ledarskapsutveckling är ofta dyr, tar lång tid och är bara för några få. Men ledarskap har fått en ny mening. Med Growloop är hela organisationen med. Så att både människor, teams och organisationer kan växa snabbare. I en större skala. Och till en lägre kostnad.

Just nu får alla organisationer som köper Growloop via Motivation.se innan 14 februari 5% i rabatt. Dessutom ingår all funktionalitet och alla program i priset för hela 2023.

Boka demo här och ange Motivation.se i meddelandet.

Growloop
Läs mer

Det var Agneta Kallstenius själv som drev processen med att ta fram den nya utmärkelsen.

- 2010 bestämde våra politiker att vi behövde göra mer för att lyfta fram Helsingborgs stad som en attraktiv arbetsgivare. Det behövdes en jämvikt till det som skrevs om kommunen i tidningarna, som inte alltid var positivt, säger hon, och fortsätter:

- Som tjänsteman fick jag då möjligheten att vara kreativ och ta fram en lösning i samarbete med chefer, fackliga representanter och företagshälsovård Feelgood som också deltog. Resultatet blev att vi införde utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats, med fem olika hälsokriterier som är grundade i de fakta och kunskaper som finns om arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete, säger Agneta Kallstenius.

Uppmuntra till hälsoarbete

Syftet med utmärkelsen Hälsofrämjande arbetsplats är att uppmuntra aktivt hälsoarbete på arbetsplatserna, bland annat genom att lyfta fram goda förebilder. Vinnaren tilldelas en vinstsumma på hela 100 000 kronor. Tvåan får 75 000 kr och trean 50 000 kr. 2012 års vinnare blev äldreboendet Borgvalla.

Pristagarna utses utifrån fem hälsokriterier. En hälsofrämjande arbetsplats ska arbeta med att skapa delaktighet och öppenhet, ta eget ansvar för hälsa och livsstil, utnyttja möjligheterna till verksamhets- och kompetensutveckling, respektera och ta tillvara på varandras olikheter samt ge och få löpande feedback på arbetsplatsen.

- Vi vill synliggöra arbetsglädjen och uppmuntra det som är positivt, istället för att bara fokusera det som behöver ändras på. Jag tror att det var själva processen och framtagandet av de här kriterierna som gjorde att vi utsågs till Årets HR-visionär, säger Agneta Kallstenius.

Har hon själv några tips på hur man bör arbeta med hälsa och arbetsmiljö?

- För att lyckas ska man börja bygga från grunden med arbetsmiljöfrågorna och titta även på hur andra gör med friskfaktorerna - snott är bäst, som man säger. Det är också viktigt att skapa naturliga mötesplatser där beröm och feedback fångar det som är kul på jobbet, säger Agneta Kallstenius.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap
 • HR
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill