Fokus på att öka trivsel och engagemang

HR-året 2012, del 2: Employee Engagement får en central roll i HR-arbetet.

HR | ARTIKEL | JAN 2012

Oengagerade medarbetare som planerar att byta jobb så fort tillfälle ges blir ett allt större problem för företagen, enligt statistik från konsultföretaget Mercer. Åtgärder för att öka medarbetarnas trivsel och engagemang kommer därför ha högsta prioritet under HR-året 2012.

I del 1 av Motivation.se:s artikelserie om HR-året 2012 berättade vi om den globala kampen om de stora talangerna. En kamp som kommer att bli allt mer intensiv och kräva ett mer globaliserat HR-arbete, enligt analysföretaget Bersin & Associates nya rapport "Strategic Human Resources and Talent Management: Predictions for 2012".

Kompetensförsörjning handlar emellertid inte bara om att hitta och locka till sig talangerna. Det gäller också att behålla den kompetens man redan har, och på den punkten riskerar allt fler företag att få problem framöver.

Planerar att lämna

En global studie från konsultföretaget Mercer, där mer än 10 000 anställda har svarat på frågor om sin jobbsituation, visar att hela 32 procent av de tillfrågade planerar att lämna sina nuvarande arbetsgivare. En rejäl ökning jämfört med två år tidigare, då endast 19 procent sade sig ha sådana planer. Många anställda tycks helt enkelt hänga kvar vid sina jobb i väntan på bättre tider.

Även Bersin & Associates har identifierat det här problemet - lägre engagemang och sämre prestationer bland de anställda - som en av de absolut största utmaningarna för företagen. Analysföretaget förutspår därför att managementkonceptet Employee Engagement kommer att få en central roll under 2012.

Employee Engagement är ett koncept som i korthet går ut på att medarbetare som känner sig engagerade och involverade i verksamheten kommer att prestera bättre och vara mindre benägna att lämna företaget. Genom att mäta de anställdas engagemang, tillgivenhet och nöjdhet kan man vidta de åtgärder som krävs för att medarbetarna ska stanna kvar, trivas och prestera.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

"Viktigt managementverktyg"

Liburn Shala är country manager för företaget Enalyzers verksamhet i Sverige. Enalyzer erbjuder bland annat enkla lösningar för företag som vill genomföra medarbetarundersökningar. Han delar Bersin & Associates bedömning att Employee Engagement kommer att få en allt mer central roll.

- Ja, det ser man tydligt. Engagemang och arbetsglädje är centralt. Tittar man på vetenskapliga modeller så visar de att nöjdheten bland medarbetarna påverkar engagemang och lojalitet, säger Liburn Shala, och fortsätter:

- Detta leder i sin tur till lägre personalomsättning, lägre sjukfrånvaro och högre produktivitet. Det blir ett allt viktigare managementverktyg.

För att påverka medarbetarnas nöjdhet måste man bland annat jobba med image, employer branding och intern kommunikation, menar han.

- Vilket av dessa områden som påverkar mest är olika, men det kan man se i medarbetarundersökningar. Vi ser en ökad efterfrågan på sådana lösningar, säger Liburn Shala. I svåra tider måste man koncentrera sig på att behålla den kompetens man har, för när det börjar gå dåligt så är det många som börjar fundera på att söka sig vidare, tillägger han.

"Ledningsgruppen bunkrar sig"

Om man som arbetsgivare vill jobba med Employee Engagement är det viktigt att man mäter arbetsglädjen och, framför allt, tar reda på vad medarbetarna verkligen tycker är viktigt.

- Om du som medarbetare inte får den frågan så kommer du tänka att "det här företaget bryr sig inte om de problem jag har". Ju mer man mäter desto lättare blir det att bibehålla personal, säger Liburn Shala.

- Men det ska vara billigt att mäta, det ska inte kosta skjortan.

Enalyzer levererar modeller och verktyg för att genomföra medarbetarundersökningar, men erbjuder också hjälp med att analysera resultaten. Liburn Shala har därför bra koll på vad anställda på svenska företag brukar tycka om saker och ting, och vissa problem tycks återfinnas i väldigt många företag.

- Det som har visat sig i många av våra undersökningar är att ledningsgruppen ofta bunkrar sig, den syns inte i organisationen. Det påverkar betyget negativt. Det är därför bra om vd:n visar sig på arbetsplatsen och pratar med de anställda ibland, säger Liburn Shala.

- Vi ser också att närmaste chefen har en viktig roll. Han eller hon får alltid högre betyg än ledningsgruppen i våra medarbetarundersökningar.

"Sätt upp mål"

För att nå målet med nöjda och engagerade medarbetare räcker det givetvis inte att man genomför mätningar och undersökningar.

- Det är viktigt att man sätter upp mål så att man arbetar med problemen mellan de regelbundna mätningarna, som visar vilka områden man behöver arbeta med. Man ska låta medarbetarna bestämma vad organisationen behöver förbättra, säger Liburn Shala.

Arbetet med Employee Engagement kan vara avgörande, tillägger han - vetenskapliga studier visar tydligt att de anställdas engagemang minskar snabbare än man kanske kan tro.

- Forskning har visat att du som medarbetare ofta känner det största engagemanget under de två första åren. Men från tredje till femte året behöver du få en utmaning, annars finns det en stor risk att du söker dig utanför organisationen. Det är därför viktigt att man möter sina medarbetare på vägen, säger Liburn Shala.

Första delen av artikelserien hittar du här.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill