Individuella löneförhandlingar ger resultat

Saco-ordförande vill ta död på myter om kvinnors löneförhandlingar.

HR | ARTIKEL | MARS 2011

Löneförhandling

Löneförhandling

På Dagens Nyheters debattsida igår lyfte Sacos ordförande, Anna Ekström, upp problematiken kring individuell lönesättning för kvinnor. Det är dags att förändra synen på att kvinnor missgynnas i individuella lönesamtal. I själva verket är det tvärtom.

Tillsammans med Sacoekonomerna Håkan Regnér och Lena Granqvist, skriver ordföranden Anna Ekström, ett inlägg i debatten om individuell lönesättning för kvinnor. Den allmänna uppfattningen är att den typen av löneförhandling missgynnar kvinnor. Men skribenterna hävdar nu motsatsen. Verkligheten är mer komplex än så.

”Det är en myt att kvinnor förlorar på individuell lönesättning, De kvinnor som haft lönesamtal med sin chef har signifikant högre lön än de som inte haft det”, skriver de på DN Debatt den 7 mars.

Ett lönesamtal ska vara en dialog mellan chef och anställd, där båda har ett forum att lyfta såväl missnöje som framsteg i arbetssituationen. I löneförhandlingen vägs många faktorer in – utfört arbete, uppnådda mål, genomförda utbildningar under året och eventuella förändringar inom olika ansvarsområden. Chefen delger sin uppfattning om den anställdas lön och medarbetaren får chansen att också framföra sina argument för höjning.

Trenden under de senaste åren har gått från en centraliserad löneförhandlingsprocess till en utpräglad individuell där enskilda personer, i samtal med sin chef, argumenterar för sig själva. Parallellt med den utvecklingen har röster höjts som ifrågasatt utvecklingen. Det främsta argumentet mot individuella löneförhandlingar har varit att kvinnor inte skulle ha lika stora möjligheter att öka sin lön. De är helt enkelt inte lika bra på att förhandla, hävdar vissa. Kollektiva lönesättningar skulle därför vara bättre för kvinnor som vill klättra på lönestegen.

Nu vill Saco alltså nyansera den bilden.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

”Enligt svaren i de lönenkäter från ungefär 100 000 medlemmar i loka Sacoförbund om ligger till grund för våra beräkningar är det precis tvärtom”, fortsätter Sacos experter på DN Debatt.

Skribenterna presenterar en teori om varför farhågorna om försämrad löneutveckling för kvinnorna inte besannats. Bland annat hävdar de att det individuella lönesamtalet motverkar så kallad statistisk diskriminering, det vill säga att arbetsgivaren sätter löner på en större grupp kvinnor utifrån sin egen uppfattning om kvinnors prestationer generellt. Personen bakom lönekuvertet visar sig nu och det gynnar individen, oavsett kön. Att dra alla över en kam missgynnar däremot en stor del av kollektivet.

Skribenterna lyfter också upp att kvinnor kanske också har blivit bättre på att förbereda sig inför mötet med chefen. De laddar med argument i större utsträckning nu än tidigare, även om studier fortfarande visar att kvinnor inte framhäver sig själva lika mycket som män vågar göra.

Lönesamtalet innebär ett forum att lyfta frågor som annars inte kommer upp till ytan. Detta kan också vara en gynnande faktor. Tidigare försvann kvinnors åsikter lättare. Nu synliggörs jämställdhetsproblem på arbetsplatsen på ett tydligare sätt och det är svårare för arbetsgivaren att ignorera problemet.

Skribenterna avslutar:
”Vår slutsats är att väl fungerande lönesamtal där chef och medarbetare diskuterar lön och prestation utifrån individernas egenskaper kan vara ett viktigt redskap för att komma till rätta med en del av dessa löneskillnader och ett tillfälle att avlägsna både synliga och osynliga karriärhinder. Rätt skötta är individuella lönesamtal bra för jämställdheten”


Källa; DN Debatt, 7 mars 2011
 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill