Meningsskapande dialog

Ewa Braf: "Om du enkom följer dina egna bilder av vad ett 'gott ledarskap' innebär riskerar du att överraskad när dina medarbetare inte agerar som du förväntat dig".

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2013

Jag har tidigare resonerat kring ett styrkebaserat ledarskap och begreppet positionering, dvs hur vi positionerar oss själva och varandra genom det vi säger och vårt sätt att tala. För att ytterligare fördjupa dessa tankar vill jag beskriva några positioneringsmöjligheter – tillika tankeverktyg – som du som chef kan pröva i syfte att positionera dig själv som en styrkebaserad ledare. Låt mig börja med den relationella positionen.

Det vi upplever som rätt och riktigt grundar sig inte på någon objektiv sanning utanför oss själva. Det ”sanna” är något som konstrueras i våra relationer och kommer i sin tur påverka hur dessa kan utvecklas. Detta är kärnan i den relationella positionen som i sin tur grundar sig på socialkonstruktionismen och inte minst en av dess stora förespråkare Kenneth Gergen. 

Utifrån den relationella positionen handlar ledarskap om att samordna och utveckla organisationens mänskliga resurser. Som chef har du ögat på relationer och samspel mellan individer och grupper, erfarenhetsdelning, kunskapsgenerering och trivsel. Du skapar förutsättningar för ett gemensamt meningskapande genom samtal där medarbetarna etablerar relationella sammanhang och gemensam förståelse. I dialog skapar ni tillsammans er bild av verkligheten och verksamheten genom att utforska innebörden av olika begrepp och perspektiv. 

Med andra ord, sett ur den relationella positionen konstrueras vår förståelse för olika fenomen i relationen, i samtalet. Som en konsekvens kan förståelsen för olika fenomen inte enbart grundas på teoretiska eller personliga (dina eller andras) föreställningar. Om du, som ett exempel, enkom följer dina egna bilder av vad ett ”gott ledarskap” innebär riskerar du att överraskad när dina medarbetare inte agerar som du förväntat dig. 

Den relationella positionen öppnar, som ett alternativ, upp för dig att bjuda in dina medarbetare till en gemensam utveckling av era ”lokala” förståelser. Tillsammans kan ni i dialogen undersöka vilka olika tolkningar som ligger till grund för ett ”gott ledarskap” och hur det i praktiken skulle fungera inom ramen för det organisatoriska sammanhang ni nu befinner er i. I ett annat sammanhang, t ex i ett projekt, kan ”gott ledarskap” ges en annan betydelse – en annan lokal förståelse.

Dessa gemensamma, lokala förståelser underlättar för både dig och dina medarbetare att veta vad ni kan förvänta er av varandra. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

”Gott ledarskap” är bara ett av många centrala teman som det kan vara viktigt att du och dina medarbetare gemensamt utforskar. Andra teman som ni med fördel kan etablera relationer kring är gott medarbetarskap, målbilden, uppdraget, kundfokus, effektivitet, lärande och uppföljning. Om du använder den relationella positionen skapar du goda förutsättningar för att förankra centrala begrepp och etablera gemensamma förståelser för vad ni ska åstadkomma, hur och varför. 

Genom en transparent konstruktionsprocess tillsammans med dina medarbetare blir dessutom ”gott ledarskap” en gemensam angelägenhet, i stället för att du ensam ska få bära ansvaret.

Ditt ledarskap blir något som samskapas med dina medarbetare.  

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill