Ojämn könsbalans i svenska ledningsgrupper

7 av 10 i ledningen är män, enligt SHE Index.

Ledning | ARTIKEL | OKT 2020

25 företag har deltagit i den första versionen av SHE Index, resultaten visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet i svenskt näringsliv.

25 företag har deltagit i den första versionen av SHE Index, resultaten visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet i svenskt näringsliv.

Svenska företag har fortfarande mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet i högsta ledningen. Det visar de första resultaten för Sverige av SHE Index powered by EY, som är ett verktyg för att mäta jämställdhets- och inkluderingsarbetet i svenska bolag. Indexet visar att styrelserna i de deltagande bolagen har uppnått en ganska balanserad könsfördelning, men att det fortfarande råder en stor manlig dominans i ledningsgrupperna.

SHE Index powered by EY är grundat av organisationen She Community, och har utvecklats i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget EY. Verktyget lanserades i Sverige i våras, och nu presenteras de första resultaten.
25 företag har deltagit i den första versionen av SHE Index, och bland dessa finns många stora företag och ett stort antal branscher representerade.

Resultaten visar att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet i svenskt näringsliv. I företagens styrelser har det förvisso uppnåtts en relativt jämn könsfördelning. 58 procent är män och 42 procent kvinnor bland styrelsemedlemmarna, vilket är inom spannet 40-60 procent och alltså indikerar en jämn könsbalans.

I ledningsgrupperna råder det dock en stor manlig dominans bland företagen som har deltagit i indexet. 69 procent av medlemmarna i företagens högsta ledning är män, och 72 procent av vd:arna. 71 procent är män bland direktrapporterande till ledningsgruppen. 28 procent av företagen har en jämställd högsta ledning.

– En slutsats som kan dras från detta material är att männens kompetens överutnyttjas och kvinnors kompetens underutnyttjas. Det innebär att kvinnors perspektiv får mindre utrymme att komma till tals, vilket är det som säkrar en fortsatt manlig norm i företagsvärlden. Samtidigt har företagen som deltagit tagit ett viktigt steg mot jämställdhet och inkludering. Vi ser också att styrelserna i företagen ligger före andra med avseende på jämn könsfördelning. Kanske har de upptäckt affärsnyttan med en bra könsbalans, säger Camilla Rundberg, expert inom Diversity & Inclusion på EY, i ett pressmeddelande.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Inkluderingsarbetet viktigt

SHE Index mäter emellertid inte bara representation, utan utvärderar även företagens aktiva arbete med inkludering. Indexet fungerar så att företagen får svara på 36 frågor inom sex olika kategorier (representationsmål, rekrytering, talangutveckling, belöningsstruktur, handlingsplaner samt intersektionalitet). Därefter får varje företag ett index mellan 0 och 100.

Resultaten visar bland annat att 67 procent av företagen har ett uttalat mål för könsfördelningen för chefspositioner. 49 procent av företagen mäter andelen kvinnor bland medarbetare med hög potential, och 65 procent av företagen tar hänsyn till könsfördelningen när de väljer leverantörer.

Av de 25 företag som har deltagit i den första versionen av indexet får SPP det bästa resultatet, med index 91 av 100. Tvåa kommer Nordic Entertainment Group med index 88, följt av Swedbank, Coor och Bonava.

En rapport för hela 2020 kommer att sammanställas under det första kvartalet 2021.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill