Chefer vill ha tydligare hållbarhetsuppdrag

Tydlighet, kunskap och starkare mandat efterfrågas i Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2020.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | NOV 2020

Hållbarhetsbarometern 2020 - 85 procent av cheferna menar att betydelsen av hållbarhetsfrågor kommer att öka under de närmaste fem åren.

Hållbarhetsbarometern 2020 - 85 procent av cheferna menar att betydelsen av hållbarhetsfrågor kommer att öka under de närmaste fem åren.

Hållbarhet är en av vår tids viktigaste frågor, och chefer spelar en viktig roll när hållbarhetsmålen ska uppnås i praktiken. Har dagens chefer och ledare rätt förutsättningar för att kunna ta det ansvaret? Enligt den nya Hållbarhetsbarometern 2020 från chefsorganisationen Ledarna så tycker bara fyra av tio chefer att deras hållbarhetsuppdrag är tillräckligt tydligt.

Hållbarhet är en fråga som ofta står i fokus i dagens värld. Både privata och offentliga organisationer förväntas ta ett långtgående ansvar för såväl miljömässig som ekonomisk och social hållbarhet. I praktiken innebär det att chefer och ledare kommer att spela en viktig roll i arbetet med att ta fram hållbara strategier och mål. Därför är det väldigt viktigt att chefer ges realistiska möjligheter att leva upp till dessa krav.

Chefsorganisationen Ledarna har nyligen publicerat den nya Hållbarhetsbarometern 2020, där chefer i privat och offentlig sektor har svarat på frågor angående sina uppfattningar om hållbarhet. Enkäten genomfördes i februari och mars 2020, och besvarades av 1 480 respondenter (48 procents svarsfrekvens).

Resultaten visar att chefer och ledare överlag ser hållbarhet som en viktig fråga – men att de inte alltid har optimala förutsättningar för att kunna arbeta så hållbart som möjligt. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt. En motsvarande studie gjordes 2014, och då ansåg sex av tio chefer att hållbarhetsuppdraget var tydligt. Den siffran har alltså minskat markant.

Efterfrågar mandat – och kunskap

Bristen på tydlighet gör det naturligtvis svårt att ta ansvar för hållbarhet i praktiken, vilket två av tre chefer förväntas göra. Dessutom är det relativt många som känner att de är bakbundna och inte kan agera; nästan 20 procent av respondenterna upplever att de inte har mandat att genomföra hållbarhetsstrategin i sin organisation.

Ett annat problem kan vara att man inte har tillräcklig kunskap. Nästan sju av tio anser att de behöver mer kunskap om hållbarhetsfrågorna. Utan rätt kunskaper är det svårt att göra någon skillnad i praktiken, och i kombination med bristen på tydlighet och ett svagt mandat uppstår risken att omställningen till ett mer hållbart samhälle bromsar in.

Det finns emellertid en klar insikt om frågans vikt – 85 procent av cheferna menar att betydelsen av hållbarhetsfrågor kommer att öka under de närmaste fem åren. Samtidigt uppger 60 procent att deras ledningsgrupper driver på i frågan om hållbarhet i organisationen. Kanske behövs det ett ännu större engagemang i ledningen – och en insikt om chefernas viktiga roll i hållbarhetsarbetet – för att omställningen till ett mer hållbart samhälle ska kunna fullbordas.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill