Transformering kräver starka värderingar

Dan Bjurman, Salesforce, om digital transformation, innovation och värdebaserat ledarskap.

Ledarskap | Innovation | Årets VD | Digitalisering | ARTIKEL | OKT 2020

Dan Bjurman, Sverigechef för Salesforce.

Dan Bjurman, Sverigechef för Salesforce.

Alla företag måste säkerställa att de är relevanta inom de ytor där kunderna verkar. Det säger Dan Bjurman, Sverigechef för Salesforce, som är ett världsledande företag inom Customer Relations Management. Den pandemi som har drabbat samhället under 2020 har tvingat många företag att accelerera sin digitala transformation, berättar Dan, som här också förklarar sin syn på innovation, sin tro på värdebaserat ledarskap – och varför Salesforce har valt att bli partner till Årets VD.

Digitaliseringen är ett ämne som har blivit hyperaktuellt de senaste månaderna. Ända sedan coronapandemin slog till har massor av företag ställts inför frågan hur de ska kunna tillmötesgå sina kunder utan att möta dem fysiskt. Dan Bjurman är Sverigechef för företaget Salesforce, som hjälper företag att digitalisera, innovera och skaffa sig en 360-gradersvy av kunden. Han berättar att året 2020 har varit omvälvande för många av Salesforces kunder.

– Vi såg tydligt att behovet av digital transformation accelererade i hyperfart i och med coronapandemin. Det som har hänt de senaste månaderna har satt många kunders perspektiv på ända. De allra flesta företag har ställts inför frågan: Hur ska vi kunna tillmötesgå våra kunder när vi inte kan möta dem fysiskt? 

Det finns egentligen bara ett svar, menar Dan Bjurman. Alla företag måste ställa om till en “digital first”-strategi för maximal flexibilitet och snabbhet. De måste vara agila och flexibla för att ta fram nya produkter och tjänster, och hitta nya vägar att skapa kundupplevelse och varumärkeslojalitet. 

– Alla företag behöver säkerställa att erbjudanden och tjänster primärt är digitala för att möta kunderna i deras val av digitala kanaler. Vi befinner oss nu i den helt digitala, “arbeta var som helst”-världen. Det som skulle ha hänt på fem år har istället hänt på fem månader. E-handeln har till exempel ökat explosionsartat, säger Salesforces VD.

Digitaliseringen skapar möjligheter – och utmaningar

"Vi befinner oss nu i den helt digitala, “arbeta var som helst”-världen. Det som skulle ha hänt på fem år har istället hänt på fem månader."

– Dan Bjurman

Salesforces uppdrag är att vara en strategisk rådgivare och partner till företag för att kunna navigera i den accelererande digitaliseringen, berättar han. Vi ser en ökad efterfrågan av företag av alla storlekar i olika branscher. Företaget agerar för att hjälpa andra företag att möta sina kunder, både vad gäller försäljning, marknadsföring, e-handel och service. Och de senaste månaderna har behovet av att ställa om till en digital strategi som sagt blivit mer akut.

– Jag kan nämna Volvo Cars som exempel. De har tidigare sålt alla bilar via återförsäljare, men nu lyser hallarna tomma på grund av pandemin. Det gör att de måste ge sina kunder möjlighet att köpa bil via nätet istället. Och när det gäller den typen av digital transformation så är vi på Salesforce bäst i klassen på att möta den efterfrågan, säger Dan Bjurman.

Det finns också företag som har fått fler kunder i samband med krisen – men även det medför utmaningar, berättar han.

– E-handelsföretaget Mathem, en annan av våra kunder, har ökat sin försäljning med 200 procent sedan krisen startade. Det har tillkommit en ålderskategori som kanske inte hade tänkt att ändra sitt beteende, men när en sådan kategori förflyttar sig så finns det en möjlighet att de stannar kvar även på lång sikt. Utmaningen är att lösa frågan logistiskt, de behöver ha fler anställda och bättre digitala verktyg för de anställda.

Salesforce hjälper även sina kunder med exempelvis re-skilling och kompetensutveckling, säger Dan Bjurman. Kundföretagens anställda behöver fortfarande utveckla sina kunskaper, även när de inte är på plats på jobbet. Digitaliseringen och nya tjänster kräver också helt ny kompetens.

Sverige och de nordiska länderna ligger generellt i framkant när det gäller digital transformation, menar Salesforces Sverigechef. Men vissa branscher, exempelvis transport-, bygg- och hotellbranschen, ligger lite på efterkälken. Dessutom kommer kompetensförsörjningen att bli en allt större utmaning.

– När skillnaden mellan det företagen behöver och det marknaden erbjuder i kompetensväg ökar, växer den digitala kompetensklyftan. Vi ser en stark efterfrågan hos våra kunder på till exempel digitala specialister inom marknadsföring, kodning och AI, och då blir kompetensbristen ett problem, säger Dan Bjurman.  Salesforce bryggar gapet med vår modulbaserade lärplattform Trailhead och satsar på att höja kompetensnivån i alla branscher – för att stärka både företagen och samhället i stort. Vi har också en egen Salesforce Academy tillsammans med Academic Works, som är en snabb utbildning av nya IT konsulter. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

360-gradersvy av kunden

En annan viktig fråga som han brinner för – och som ofta går hand i hand med den digitala transformationen – är innovation. Salesforce är ett produktbolag som jobbar med molntjänster, och innovation är en naturlig del av företagets DNA. Just nu jobbar de till exempel med lösningar för hur man kan monitorera kontaktspårning för att bekämpa Covid-19-pandemin. Men egentligen handlar nästan allt de gör om att innovera.

– Innovation och digitalisering hänger ju ihop väldigt mycket, och ofta handlar det om att utmana konventionella affärsmodeller. Ta ett bolag som Hästen Sängar, till exempel. Det är ett företag med en väldigt stark tradition, men vi kan hjälpa Hästen att ta sig in i nästa fas och möta en ny verklighet. Det handlar bland annat om e-handel och marknadsföring i sociala medier, men även om att effektivisera mötet och kundupplevelsen i butik, förklarar han.

Salesforce jobbar utifrån ett koncept som de kallar för ”360 Degree Model”, säger Dan Bjurman. Det är ett samlingsnamn för möjligheten att få en 360-gradersvy av sin kund.

– Det handlar om att man måste ha koll på hur kundens engagemang ser ut hos just oss. Om du till exempel interagerar med din bank, då är det en stor fördel om banken har en helhetsbild av din kundupplevelse och dina behov, så att den kan marknadsföra sig och interagera med dig på bästa möjliga sätt. Det kan göra en enorm skillnad om alla medarbetare har järnkoll och vet hur de ska interagera och kommunicera med just dig i alla digitala kanaler, säger Dan Bjurman.

Värdebaserat ledarskap

Till syvende och sist handlar det om att vara relevant inom de ytor där kunden verkar, som Dan redan har varit inne på, och att hela tiden förnya och transformera sig för att göra det möjlighet. För att kunna skapa optimala kundrelationer måste verksamheten också genomsyras av förtroende, både internt och externt.
Salesforce är därför ett väldigt värdebaserat företag, förklarar Dan Bjurman, och själv har han alltid trott på det värdebaserade ledarskapet.  

– Vi har fyra värdeord på Salesforce. Det första är Förtroende. Det är viktigt att det finns ett förtroende både för våra produkter för oss. Det kräver också transparens och tydlighet, och att man håller vad man lovar. Det andra värdeordet är Innovation, där vi framför allt vill vara en partner till våra kunder och hjälpa dem att utmana sig själva. Vårt tredje värdeord är Tillväxt, vi vill hjälpa våra kunder att växa. Och det fjärde värdeordet är Jämställdhet.

Salesforce tror på Stakeholder Capitalism, förklarar han vidare. Det innebär att man tar hänsyn till många olika intressenter – kunder, medarbetare, samhälle – och inte bara till aktieägarnas behov. De bidrar också direkt till välgörande ändamål via den så kallade 1-1-1-modellen.

– Det innebär att vi ger 1 procent av vår produkt, 1 procent av medarbetarnas tid och 1 procent av vår vinst till välgörande ändamål. Vi samarbetar bland annat med Min Stora Dag, Röda Korset, Skärgårdsstiftelsen och Klara Kyrka i Stockholm. Salesforce globalt medverkar också i  World Economic Forums ‘1 trillion trees' initiativ 1t.org, vilket vi också gör i liten lokal kontext i Sverige med plantering av nya ekar. Den här 1-1-1-modellen har vi jobbat med i alla de 20 år som vi har funnits. Det är den här värdegrunden som gör att jag själv har velat jobba kvar på Salesforce i 13 år, förklarar han.

Värdegrunden och tron på det värdebaserade ledarskapet är också en viktig anledning till att Salesforce nu har valt att bli partner till Årets VD. Att lyfta fram goda ledarförebilder är viktigare än någonsin i tider av kris och snabb förändring, och Salesforce ser partnerskapet som en spännande möjlighet att bidra.

– Jag upplever att de kriterier som gäller vid utnämningen av Årets VD – ledarskap, hållbarhet och lönsamhet – bygger på värderingar som jag och Salesforce håller med om. Så partnerskapet är ett sätt att visa att de här värderingarna är viktiga för oss, och att goda värderingar bör förenas med ett hållbart och sunt ledarskap. Vi tycker att Årets VD är en fantastisk plattform där vi kan vara med och bidra till ett bättre ledarskap, säger Dan Bjurman.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation
 • Årets VD
 • Digitalisering

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Innovation
 • Årets VD
 • Digitalisering

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill