Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 2

Goda ledare skapar vägledande värderingar

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Goda ledare skapar vägledande värderingar

Goda ledare skapar vägledande värderingar

Goda ledare skapar vägledande värderingar för sig själva och de organisationer de leder. Dessa vägledande värderingar utgör grunden för organisationens kultur och fungerar som ledstjärnor för medarbetarna i det dagliga arbetet. Sådana värderingar reflekteras ofta i tidlösa sanningar - universella principer och lagar i den mänskliga dimensionen som är lika orubbliga som gravitationen är i den fysiska dimensionen.

Om vi släpper ett föremål från taket på ett hus kommer det att falla till marken. Vi vet, med absolut säkerhet att så kommer att ske varje gång vi släpper föremålet och vi ifrågasätter det inte. På samma sätt finns tidlösa sanningar som utgör själva grunden för mänsklig effektivitet och samspel.

När ledare och organisationer följer principer som pålitlighet, ärlighet, respekt, ansvar, öppenhet, samarbete, excellens och ihärdighet skapas förutsättningar för långsiktig framgång och utveckling.

Kung Salomo, en ledare synonym med vishet, säger,De ärliga leds av sin ärlighet.” *

Ledare behöver vara intelligenta och kompetenta, men de behöver också ha sunda värderingar och en stark känsla av integritet. I bra tider, såväl som i dåliga, är de mest effektiva ledarna trogna sin unika uppsättning värderingar. De gör vad som är rätt och håller sig till sanningen. De innebär inte att de alltid är perfekta eller aldrig gör misstag. Kampen för att vara sann mot sig själv och sina värderingar är livslång.

Det är inte bara i de stora besluten som denna kvalitet är nödvändig - integritet i de små sakerna är lika viktigt. Det finns inga grader av integritet. Antingen har du integritet eller så har du det inte. Vi uppskattar ärlighet mer än något annat karaktärsdrag och vi uppskattar personer som har en stark värdegrund. Ska vi följa någon, vare sig det är inom näringslivet, skolan eller politiken – så vill vi känna tillit och förtroende.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Om du måste välja, välj då ett gott namn hellre än stora rikedomar, för det är bättre att ha ett gott rykte än silver och guld.

Ett gott namn och rykte kommer av att vara kompetent inom sitt område och framförallt av att vara en person med integritet och karaktär. Kompetens är vad en person gör. Karaktär är vad en person är. För att bli trovärdiga ledare behöver vi tydliggöra våra egna värderingar. Värderingar är våra föreställningar om vad som har värde, vad vi uppfattar som gott, viktigt och värdefullt eller oacceptabelt. De hjälper oss att bedöma vad som är viktigt för oss i livet och att fatta rätt beslut, vad vi ska säga ja eller nej till, i olika situationer vi ställs inför. För att tydliggöra våra värderingar ställer vi oss avgörande frågor som: Vad värdesätter jag högst i livet? Vad är mindre viktigt? Vilken skillnad vill jag göra som ledare? Hur vill jag vara som ledare för min organisation och mitt team? Vad behöver jag utveckla i mitt ledarskap?

Sanningen består tidens prov, medan lögnerna snart kommer i dagen.

Från tidiga år utvecklar vi ett värdesystem påverkat av vår kulturella omgivning, familj, lärare, kamrater och egna personliga upptäckter. Dessa värderingar blir våra ”glasögon” som vi ser världen genom. De utgör grunden för vårt förhållningssätt. Vårt förhållningssätt är avgörande för hur vi uppträder och samspelar med andra människor och kan läsas i våra attityder och beteenden och ytterst i våra relationer med andra.

Det är bättre att behärska sig själv än att härska över en hel armé.

Kärnan i att leda andra är att klokt leda sig själv. Att agera inifrån och ut. Vi söker stöd att utveckla vårt förhållningssätt och vår karaktär.
Vi bygger större förtroende – genom att vara ärliga, pålitliga och konsekventa.
Vi utvecklar bra och fungerande relationer – genom att vara förstående, medkännande och lyhörda.
Vi utvecklar kompetenta och motiverade medarbetare, genom att skapa delaktighet, delegera ansvar och ge feedback för uppmuntran till utveckling.

Framför varje människa finns en bred, skön väg som verkar vara den rätta, men den slutar i döden.

Den mänskliga naturen är sådan att vi tenderar att söka den snabbaste och lättaste vägen för att ta oss dit vi vill. Vi vill göra vad vi känner för, inte det som skulle vara mest rätt för oss.

Men inom oss vet vi ändå att vi själva har ansvaret för att forma vår karaktär. Detta kan innebära att göra det som känns svårt i nuet för att uppleva framgång i framtiden.

Om vi tvivlar på hur vi bör handla i en viss situation kan vi fråga oss: Är det tillåtet enligt lagen? Hur kommer jag att må och känna mig? Kan jag berätta för min familj och mina vänner?

En människas samvete är som herrens strålkastare, som avslöjar de dolda motiven.

Vi människor har till skillnad från djuren ett samvete, en moralisk kompass, som upplyser oss om hur vi handlar. När våra prioriteringar harmoniserar med våra inre värderingar lägger vi grunden för en djupare tillfredsställelse med oss själva och vår tillvaro. Genom att följa våra övertygelser skapar vi inre sinnesfrid, energi, självrespekt och lägger grunden för vårt ledarskap.

Den som arbetar utan att ge upp får framgång. Snabba spekulationer leder emellertid till fattigdom.

Det som gäller över tid är lagen om sådd och skörd. Vi sår, vårdar fröet, vattnar det och låter naturen verka för att glädjas med resultatet som växer fram i detta samspel. På samma sätt bygger vi upp relationer, en fungerande familj, ett företag eller ett land. Vi gläds och känner vår viktiga roll att bidra till en bättre värld.

Bli en visare ledare:

Låt grundläggande värderingar och inre övertygelse avspeglas i dina beslut, prioriteringar och agerande.

Avsätt tid för att reflektera över:

 • Vilka värden sätter du högst i livet?
 • Vilka värden tror du på som ledare?
 • Vilken skillnad vill du göra som ledare?
 • Vilka beteenden vill du ska känneteckna mitt dagliga ledarskap?

Gör medarbetarna delaktiga i utvecklingen av gruppens gemensamma vägledande värderingar.  

 • Vad tycker vi är det verkligt viktiga?
 • Hur vill vi vara i vårt samspel med varandra och andra för att ge värde?
 • Var själv ett föredöme när det handlar om relationer, attityder och arbetsvanor.

* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill