Spaning: Framtidens chef är koordinator

Kjell Lindström trendspanar: "Ett mjölkpaket innehåller mer kunskap än hela biblioteket i Alexandria."

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2015

Kjell Lindström, Noden, Trender, Koordination

Kjell Lindström, Noden, Trender, Koordination

Utan att vi riktigt märkt det, har kravet på koordination ökat. Så mycket att dagens chefer är närmast dränkta av all administration som koordinationen genererar. Och som kommer att bli allt viktigare. Det finns en rad anledningar till den här utvecklingen - här är några trender inom området.

Chefer sitter i möten, chefer gör inget annat än administrerar, ingen vill bli chef. Och klagar chefen på för hög arbetsbelastning blir hon tilldelad en coach som tycker att hon ska skärpa sig.

Och allt detta beror på att kraven på koordination dragit i taket. Orsakerna är flera.

För det första: Alltmer komplexa produkter och tjänster

Ett mjölkpaket innehåller mer kunskap än hela biblioteket i Alexandria. Allt från marknadsföring, och design till modern mjölkproduktioner kräver många professioners inblandning. Det leder till att alltfler blir alltmer inblandade i olika faser av produktionen.

För det andra: De organisatoriska landskapen

En organisation har dessutom blivit alltmer komplex. Bara det faktum att man använder och blandar olika organisationsformer (Linje-stab, process, projekt etc) gör att samverkan och koordination i sig blir alltmer komplext.

För det tredje: Allt fler blir egenanställda

Trenden går mot att organisationer blir mindre, allt färre blir anställda och allt fler blir egenföretagare och låter hyra ut sig. I USA räknar man med att hälften av arbetsmarknaden kommer att bestå av egenföretagare redan 2020. Idag är det tydligen över 30%. Även i Sverige ökar antalet egenföretagare. När de ska involveras i de organisatoriska processerna krävs noggranna avväganden om vad, med vad och hur detta ska ske.

För det fjärde: Relationsteknologins utveckling

Samtidigt har de tekniska möjligheterna att hantera relationer formligen exploderat. Smartphones, plattor och sociala media påverkar möjligheterna att skapa och underhålla kontakter.

Det verkar som vi missat de krav på koordinering som detta kräver av både chefer, ledare och medarbetare. Vi har istället med en växande misstänksamhet ökat kontrollapparaten och håller därmed på att kvadda mellanchefsrollen.

Lita på cheferna - leve koordineringsrollen!

Kjell Lindström

Trendkrönikör

 • Följ skribent

Bland mycket annat föreläser Kjell på Handelshögskolans kvalificerade ledarprogram och på SUHF:s universitetsrektorsprogram. Han är också varit programledare för ”Högre Chefer i Staten” och Mgruppens ”Executive Master of HRM”. Kjell har också skrivit böckerna ”Bortom tankefällan”, ”Äkta organisation” och  ”Att leda föreningar” (tillsammans med Magnus Dalsvall). Hösten 2016 gav Kjell & Magnus ut ”Den nakna ledningsgruppen”. 2013 erhöll Kjell ”Magnus Söderström-priset” av Linnéuniversitetet och Akademikerförbundet SSR för sina insatser för svenskt personalarbete (HR).

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Kjell Lindström

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Spara artikel
 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill