Den viktiga anställningsintervjun

Det första mötet - gör rätt från början

HR | Rekrytera | Karriär | ARTIKEL | FEB 2011

JobbIntervju

JobbIntervju

En lyckad intervju kräver förberedelser. Ställ frågorna på rätt sätt, så får du också de svar du behöver för att kunna ta ställning till om den sökande är rätt för uppgiften. Här får du både tips och råd kring hur du bäst genomför en anställningsintervju.

En lyckad intervju kräver förberedelser. Ställ frågorna på rätt sätt, så får du också de svar du behöver för att kunna ta ställning till om den sökande är rätt för uppgiften. Här får du både tips och råd kring hur du bäst genomför en anställningsintervju.

1.    Vad är syftet med intervjun? Vad vill du uppnå?
Du vill samla information som ligger till grund för ditt beslut – anställa eller inte? Det handlar om såväl fakta kring utbildning och kompetens, men också om personkemi. Du vill kunna göra observationer kring individen som du träffar. Känns det rätt? Kommunicerar ni? Du vill också få ett bra tillfälle att lämna upplysningar om tjänsten och ditt företag.

2.    Hur förbereder du dig?
Du måste ha klart för dig vilka krav du har på den du ska träffa. Vilka kvalifikationer och kunskaper vill du att din potentiella medarbetare ska ha? Utbildning? Yrkeserfarenheter?
Läs igenom ansökan några gånger och gör dig en bild av personen. Planera frågorna utifrån den information du får. Är det särskilda områden du undrar över och som du vill att den sökande utvecklar under mötet? Finns det oklarheter?

Underskatta inte omgivningen för intervjun. Hur ser rummet ut? Försök skapa en trygg miljö så att den sökande känner sig välkommen och kan slappna av. Se till att inte bli störd eller distraherad under intervjutillfället, stäng av telefonen och undvik att ta med en dator. Ta istället anteckningar för hand och lämna plats för ögonkontakt.

3.    Tänk på det här!
Skapa god kontakt. Trygghet är viktigt. Den sökande är troligtvis spänd och nervös inför mötet. Försök att skapa en så avslappnad stämning som möjligt, då kommer du att få bättre svar på dina frågor.

Låt den intervjuade tala och lyssna alltid aktivt. Avbryt inte i onödan utan låt honom eller henne utveckla i lugn och ro. Tänk på vad den intervjuade väljer att fördjupa sig i och vilka ämnen som passerar snabbt.

Följ den intervjuplan du gjort. Fråga en sak i sänder och ställ alltid öppna följdfrågor. På så sätt är chansen större att du får bättre och intressantare svar. Ställ inte ja- och –nej frågor, utan snarare ”Varför?” och ”Hur?”. Du märker snart att det gör dialogen mer levande och resultatet blir bättre.

Avsluta med en summering av samtalet och beskriv den fortsatta processen. Var tydlig med när du kommer att höra av dig igen. Tacka och följ den sökande ut.

 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR
  • Rekrytera
  • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill