Vad chefer tror att de gör – och vad de faktiskt gör

Simon Elvnäs, industridoktorand, KTH: Det är skillnad mellan hur chefer tror att de beter sig – och hur de faktiskt beter sig.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2017

Vad chefer tror att de gör – och vad de faktiskt gör

Vad chefer tror att de gör – och vad de faktiskt gör

Simon Elvnäs forskning om ledares beteende har fått stor uppmärksamhet. I hans studier framkommer att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. På Projektnärings vårträff den 5 maj kommer han att berätta om dessa resultat, vad de får för konsekvenser för arbetslivet – och hur man kan minska glappet mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag. Men redan nu har Motivation.se tagit tillfället i akt att ställa några frågor till KTH:s industridoktorand.

Du ska föreläsa på Projektnäring. Vad kan publiken förvänta sig av ditt föredrag?

– Förhoppningsvis att de ska få en inblick i de studier jag gör kring hur ledare utför ledarskap i praktiken. Varför ledare gör som de gör. Vad ledare borde gör mer och vad ledare borde göra mindre om de vill få större effekt av den tid de lägger ned.

Din forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Vad tror du att det beror på?

– Vi vet att det beror på skillnader mellan ledares inre processer och yttre verklighet. De inre processerna styrs av tankar och känslor och gör alltid en tolkning av verkligheten. Vi väljer ofta att tolka det som sker som mer positivt eller negativt än det är och tolkningen sker ofta förprogrammerad och omedveten.

Vad får detta för konsekvenser i arbetet?

– Jag kallar det för den mänskliga faktorn eftersom vi alla bär den i oss. Vi har många brister inbyggda i våra system som människor, vi är konstruerade att både tänka fel, känna fel och därigenom göra fel. Att vara omedveten om detta kan leda till en frustration av att andra inte uppfattar saker som vi själva gör. Missar i kommunikation, brister i tydlighet, svårt att samarbete och en uppgivenhet att vi inte når mål på det sätt vi vill eller inom de ramar som gäller.

Hur kan man som chef bli mer medveten om sitt faktiska beteende?

– Jag har använt mig av film för att spegla verkligheten för ledare. Det går också bra att fråga kollegor eller medarbetare medan vissa nöjer sig med ökad tid för reflektion och öka tydligheten i vad de faktiskt vill åstadkomma. Jag tycker att det mest spännande och givande upplägget är handledda samtal med ledare och deras medarbetare där de får tydliggöra hur ledarskap och medarbetarskap går till i praktiken.

Hur länge kommer det här forskningsprojektet att pågå, och vad är slutmålet med det?

– Det finns inget slut för denna forskning och den har redan pågått i flera decennier. Mitt specifika forskningsprojekt kommer att resultera i min avhandling när den blir sammanställd men redan nu har vi startat nya spår inom medarbetarskap och olika tillämpningar av de resultat vi redan kommit fram till i grundtillämpningen.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Projektnäring

På Projektnärings vårträff den 5 maj medverkar två mycket efterfrågade föreläsare; Simon Elvnäs från KTH, som berättar om sin forskning om chefers beteende, och Heath Slawner, internationell toppföreläsare och expert inom strategisk kommunikation och ledarskap.

Läs mer om Projektnäring här.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill