Enkelhetens skönhet

Anneli Godmans tankar om att förenkla - jobbet och fritiden: "Och hur känns tanken att, oavsett policys, föra in enkelhet i ditt eget liv? Skala bort, skala av."

Hälsa | ARTIKEL | MAJ 2015

Enkelhet, Anneli Godman, Hälsa, Stress, Prestation

Enkelhet, Anneli Godman, Hälsa, Stress, Prestation

Enkelt är vackert. Och skönt. Det är dessutom oerhört effektivt och lönsamt. Låt mig få visa hur! I en komplex värld är enkelhet många gånger en bristvara. Ofta tappar vi bort det enkla när livet blir allt mer komplicerat. Det är lätt att fastna i tankar om att det mesta är svårt, som till exempel att påverka arbetsmiljön.

När vi väljer enkelhet händer något direkt. Jag tänker på detta när jag läser Per Larssons uttalande i DN. Jag citerar: ”En grundläggande förutsättning för ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen är hur man beter sin mot varandra. Ett öppet vänligt klimat mellan kolleger skapar inte bara god trivsel utan höjer även prestationen, menar Per Larsson."

Per Larsson är psykosocial talesperson på Previa och har lång erfarenhet av beteendevetenskapliga frågor. Jag såg till att få en pratstund med Per när han var på besök i Stockholm.

Vårt samtal handlade till stor del om den skenande psykiska ohälsan, den ovilja eller oförmåga vi märker när det gäller att agera för en förändring och vad man faktiskt kan göra. Per menar att företag behöver ta fram tydliga strategier och policys framtagna med stöd i aktuell forskning på området. Utifrån det behövs ett systematiskt och uthålligt arbete för att påverka orsak och verkan kring stress och psykisk ohälsa.

Det kanske inte låter så enkelt. Men betänk att dessa strategier och policys för en psykosocialt hälsosam arbetsmiljö kan innehålla enkla riktlinjer.

Det skulle kunna se ut så här:

På den här arbetsplatsen...

 1.  ... hälsar vi på varandra
 2. ... ger vi varandra konkret och rättvis återkoppling
 3. ... uppmuntrar vi varandra att göra en sak i taget vid komplexa arbetsuppgifter
 4. ... respekterar vi varandras fokustid och avbryter den inte
 5. ... tar vi regelbundet pauser, tillsammans och var för sig
 6. ... följer vi vår mejlpolicy som reglerar användandet av ”cc” och ”svara alla”
 7. ... etcetera…

Tänk dig in i att arbeta på en arbetsplats där man sätter ett värde i att arbeta med den här typen av enkla frågor.

Enkla i den bemärkelsen att de är fullt görbara. Enkla för att de kan förstås av alla, till skillnad till många strategier och policys som innehåller komplexa frågor, påstående och dokument som inte säger så mycket om arbete och förhållningssätt i vardagen. Enkla för att de är tydliga och gör det möjligt att återkoppla både när vi lyckas bra och mindre bra.

Hur känns det?

Och hur känns tanken att, oavsett policys, föra in enkelhet i ditt eget liv? Skala bort, skala av. Kanske genom att äga färre saker. Ägande tar tid. Till exempel tar själva inköpet, och allt runt det, tid. Jag provade ett år med kläder. Jag insåg att nästan varje gång jag köpt ett nytt plagg fann jag att jag hade ett liknande hemma i garderoben, som ändå inte är så omfattande. Jag lämnade ofta tillbaka plaggen (tack och lov för öppet köp!). Men allt det här tog tid; titta, välja, prova, fundera, ta hem och inse att jag hade liknande plagg, prova igen, omvärdera, lämna tillbaka.

Jag bestämde mig för att testa ett år utan klädinköp. Det var en sådan skön känsla att helt sonika välja bort att titta efter nya kläder när jag var ”i stan”. Jag kunde lugnt gå förbi alla skyltfönster utan att behöva känna frestelser och hamna i klammeri med mig själv om jag behövde det ena eller det andra plagget. Jag hade ju redan bestämt mig.

Det året var en studie i enkelhet. Det var oerhört skönt och besparade mig både tid, energi och pengar. Jag vågar dessutom påstå att ingen tyckte jag var illa klädd under tiden.

Det finns så mycket vi kan göra i det lilla för att skapa resultat i det stora. Naturligtvis utifrån seriös forskning och gedigen erfarenhet. De punkter jag har som exempel ovan när det gäller arbetsmiljö, skulle påverka våra exekutiva hjärnor positivt och skapa förutsättningar för ökad prestationsförmåga och högre välmående. De skulle alltså kunna vara en början till minskad psykisk ohälsa, utan att vi behöver slå av på produktionstakten.

Enkelt, eller hur?

Anneli Godman.

Anneli Godman

Vår expert på hjärna, stress och prestation

 • Följ skribent

Anneli Godman utbildar i och skriver om Mental Ergonomi i onlinekurser, artiklar och böcker. 
Mental Ergonomi går ut på att skapa en hållbar vardag där vi samverka respektfullt och skapar förutsättningar för att prestera på en nivå vi mår bra av. I Annelis onlinekurser ges tillfälle att, i små steg, öva på att skapa en mer mentalt hållbar vardag. Kurserna bygger på kunskap grundad i erfarenhet och vetenskap.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Anneli Godman.

Anneli Godman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill