”Förändringsarbete är långsiktigt”

Innovationsledarna: Süleyman Dag, Uponor.

Innovation | ARTIKEL | NOV 2015

”Att få med ledarskapet i att tänka i nya, innovativa banor och därmed ta in på mera riskabel väg är ofta en jätteutmaning”, säger Süleyman Dag, som är innovationschef på VVS-företaget Uponor. Innovation handlar mycket om att utmana gamla, etablerade sätt att tänka – därför måste förändringsarbetet få ta tid, och en innovationsledare måste kunna hålla styr på sin egen iver och otålighet. Men det är också känslan av att vara med och skapa företagets framtid som är det mest positiva med yrket, berättar han för Motivation.se.

Vad gör du som innovationsledare (ge exempel på konkreta resultat)?

– Jag jobbar utifrån hypotesen att det finns en rad möjligheter att frigöra potentialen i bolagets olika delverksamheter och på så sätt ta in högre tillväxt och lönsamhet. Jag har bland annat genomfört en större och omfattande studie av vilka innovationsgap som finns inom relevanta delar av verksamheten, e.g. Idea management, project and portfolio management, innovation intelligence, creativity climate, och så vidare.
Det handlar också om att planera för en långsiktig utveckling av verksamheten för bättre innovationsklimat i företaget.

– Därutöver jobbar jag med att exekvera projekt som tar oss mot uppsatta mål och stänga de innovationsgap som har identifierats. Det pågår just nu ett omfattande projekt för att lansera en plattform för Idé Management. Mitt arbete handlar även om att stödja olika funktioner med idégenereringsarbetet. Samt att identifiera, förvärva och sprida ny kunskap, via t ex engagemang i forskningsprojekt, av relevans för verksamheten och framtida möjligheter.

Varför valde du att bli innovationsledare (vad motiverar, driver dig)?

– Det är ett otroligt kreativt, utvecklande och inspirerande arbete för mig personligen. Man har via rollen insyn i hela företagets verksamhet och får vara delaktig i hur delverksamheter kan ta in på en mera innovativ väg. Man är också med och bidrar till och påverkar framtiden för företaget på strategisk nivå. Det är fantastiskt att i arbetsrollen kunna utveckla sin kompetens och kännedom om hur trender och teknologiska framsteg i världen påverkar företaget. Dessutom lär man sig något nytt hela tiden, begreppet innovation är ju så brett med otroliga möjligheter. Samtidigt lär man sig av andra företag och människor i alla de nätverk man bygger upp. Det är en roll med stora frihetsgrader och stor flexibilitet. Innovation är på stark frammarsch och känslan av pionjärarbete är uppfriskande.

Vilken bakgrund har du (utbildning, tidigare erfarenheter)?

– Utbildningsmässigt har jag en civilingenjörsexamen i botten. Jag har också bedrivit forskning som resulterade i en doktorsexamen inom energisystem. Genom åren har jag byggt på med exekutiva managementutbildningar, ledarskap, Product management, och så vidare. Därutöver har jag suttit i många styrelser i både offentliga och privata verksamheter, samt startat och bedrivit ett flertal egna verksamheter inom både konsulting och mjukvaruutveckling och tagit idéer från forskning till växande affärsverksamheter. Jag har också haft roller inom Product management och Offering management med resultatansvar för större geografiska områden med multikulturella team.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vilka utmaningar stöter du på?

– Största utmaningen är att mycket som har med innovation att göra är att utmana etablerade sätt att operera och traditioner som tar tid och kraft att ändra på. Förändringsarbete är långsiktig!
Att få med ledarskapet i att tänka i nya, innovativa banor och därmed ta in på mera riskabel väg är ofta en jätteutmaning.

– Att tänka nytt och efterfråga nya sätt att jobba och/eller ändra beteenden är att utmana en kultur, vilket är energikrävande och kräver mycket dialog. Det handlar också om att hålla styr på den egna otåligheten, att anpassa sin egen iver att förändra saker till övriga organisationens anpassningstakt. Det kan kännas frustrerande många gånger att inte kunna fortskrida snabbare.

Vad är det bästa med yrket?

– Det är fantastiskt kul med allt nytt man lär sig under resan. Det är ju väldigt mycket upp till den egna ambitionen/kompetensen/viljan och öppenheten att ta till sig nya saker som avgör vad det blir för slutresultat. Känslan av att man bidrar med något nytt och viktigt för framtidsmöjligheterna i företaget är väldigt positiv. Man lämnar ”spår” efter sig i organisationen med de aktiviteter man drar igång.

Hur ser du på professionalisering av innovationsledaryrket (trender, egna erfarenheter)?

– Det är oerhört viktigt att detta utvecklas så att kravbild och förväntningar inte skiljer sig radikalt mellan olika utövare/branscher. Jag tror att det är väldigt viktigt att rollen utvecklas mot att bli generell applicerbar på olika branscher såsom projektledaryrket.

– För att det inte ska gå ”inflation” i professionen är det viktigt att det definieras/skapas ett minimum-fundament med vad som förväntas av någon som ska kalla sig innovationsledare, inklusive utbildningsbakgrund. Man måste också verka i internationella sammanhang för att påverka och driva kravbild och förväntningar i önskad riktning.

– Rollen måste utvecklas mot att det finns en karriärväg inom professionen mot ökande strategisk ansvar i slutändan (CIO). Ledarskap och Change management är också mycket viktiga komponenter inom professionen och för att lyckas i rollen.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Innovation

Dela:

Om föreningen Innovationsledarna

Innovationsledarna är en ideell förening med syfte att driva gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. En innovationsledare ansvarar för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovation samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller en organisation.

Läs mer på www.innovationsledarna.se

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill