Hjärnan läser bäst på papper

Det finns anledningar att vänja hjärnan vid läsning på skärm. Och det finns vägar att gå för att hjälpa hjärnan på traven. Det gäller att tänka på arbetsminnet när texten och sidorna konstrueras.

Hälsa | Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2014

Skärm och bok

Skärm och bok

Text på papper är lättare att förstå och ta till sig. Våra hjärnor fortsätter att envisas med att inte ta till sig det nya så där utan vidare. Man skulle kunna säga att den är lite trög. Om vi kopplar det till neuroplasticiteten jag skrev om i min förra artikel kan vi ju ändå konstatera att det finns hopp. Vi vänjer oss förmodligen vid att läsa på skärmar också. Och vi kan lära oss en del av forskningen i hur vi kan underlätta för våra hårt ansträngda hjärnor.

Erik Wästlund, lektor i psykologi och forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, har gjort en doktorsavhandling om interaktionen mellan människan och datorn. I senaste numret av den populärvetenskapliga amerikanska tidskriften Scientific American tar man upp Eriks forskning kring problemet för hjärnan att ta till sig text på skärm.

Eriks studie visar att text på papper är lättare att förstå och minnas och att det inte har så mycket med kvaliteten på skärmarna eller datorvana att göra. Våra hjärnor är fortfarande desamma som på tiden före skärmarnas intrång i våra liv. Och även om våra hjärnor hela tiden förändras utifrån vad vi gör, tar det här uppenbarligen tid.

Tidskriften Holone tar också upp Erik Wästlunds studie i sitt decembernummer (2013). Där får vi veta att formatet är en del av problemet. Långa sidor där vi inte kan se slutet och behöver scrolla blir en hård belastning för vårt begränsade arbetsminne. Det räcker inte till när vi ska scrolla, hantera textförflyttningar på skärmen och samtidigt förstå och lagra det vi läst i minnet.

Ett annat störningsmoment, som stör inlärning och förståelse, är när det finns många designelement och annonser i blickfånget. Arbetsminnet måste hela tiden repetera information för att hålla den kvar och kan därför inte hantera så många saker på en gång. När vi har flera olika element och textbitar på skärmen kan det alltså påverka så att vi missar det som är viktigt. Och även om vi sett det riskerar vi att glömma det fort.

Det är splittringen igen. Jag skriver och pratar mycket om vikten av fokus och att göra en sak i taget. Att en av våra stora källor till stress är splittringen. Här visar den sig igen. Dels blir arbetsminnet belastat lätt ger stressreaktioner. Sen är det frustrerande att läsa och märka att man inte minns så bra, vilket också kan framkalla stress, särskilt när det är mycket att ta in hela tiden. Vi skulle ju gärna vilja snabbskumma vilken text som helst och minnas direkt. I stället har det visat sig att vi läser långsammare på skärm vilket i sin tur påverkar koncentrationsförmågan negativt vilket påverkar känslan av splittring. En negativ spiral.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jag har tänkt på det här i vardagen där vi ofrivilligt utsätts för mycket på en gång. Tänker bland annat på rullande text i TV samtidigt som program pågår. Och annonser som utgör ett avbrott i en löpande artikeltext. Jag har lagt märke till att det är svårt att läsa en nyhet som rullar förbi och samtidigt ta in en annan nyhet, som förmedlas av en reporter eller att hålla fokus på innehållet i en artikel på skärmen när den plötsligt bryts av en annons.

Nu förstår jag, det är arbetsminnet som inte orkar.

Men hur ska vi göra då? Ska vi börja printa all viktig text igen? Eriks studie visar tydligt att man har bättre läsförståelse och minns en text bättre när den lästs på papper jämfört med på skärm. När det gäller stora textmassor, djupare läsning och komplexa texter verkar det fortfarande vara papper som gäller. Vi får hjälp av vårt spatiala (rumsliga) minne att minnas textens placering och hjärnan har lättare att överblicka ett tryckt media där början och slutet är tydliga och där varje sida har fyra fysiska hörn. Förmodar att det är kopplat till att det är så vi vant oss att text presenteras. Hjärnan känner sig trygg med det.

Å andra sidan är tillgängligheter till och sökbarheten i digitala texter oöverträffad så det finns anledningar att vänja hjärnan vid läsning på skärm. Och det finns vägar att gå för att hjälpa hjärnan på traven. Det gäller att tänka på arbetsminnet när texten och sidorna konstrueras. Välja bort överflödig och onödig information, hålla ”rent” på skärmen och helst anpassa textmassan till skärmstorleken så att den kan visas som sidor. Sidvisning fungerar bättre än en enda lång löpande textmassa. I ett företag bör man också tänka på att ha liknande design och inloggningar i olika digitala system, det spar resurser för arbetsminnet.

I Holone berättar Erik att han själv har två stora skärmar bredvid varandra för att läsa text. ”Det underlättar för det ”trånga” arbetsminnet”, säger han.

Själv har jag bara en liten laptop. Jag kopierar ibland text, som jag vill läsa och förstå, och klistrar in den i ett tomt worddokument. Det gäller att se till så att annonser och andra störande element inte följer med. Sen kan jag läsa med större behållning. Längre och komplexa texter printar jag fortfarande ut (använder både fram- och baksida) eller införskaffar i bokform. Länge leve boken. Men – jag ska träna upp mitt arbetsminne genom att skaffa och läsplatta och variera min läsning. Rena rama hjärngympan!

Anneli Godman.

Anneli Godman

Vår expert på hjärna, stress och prestation

 • Följ skribent

Anneli Godman utbildar i och skriver om Mental Ergonomi i onlinekurser, artiklar och böcker. 
Mental Ergonomi går ut på att skapa en hållbar vardag där vi samverka respektfullt och skapar förutsättningar för att prestera på en nivå vi mår bra av. I Annelis onlinekurser ges tillfälle att, i små steg, öva på att skapa en mer mentalt hållbar vardag. Kurserna bygger på kunskap grundad i erfarenhet och vetenskap.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Anneli Godman.

Anneli Godman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill