Tydlig och hållbar kultur påverkar motivationen

Allt fler känner sig omotiverade på jobbet - hur vänder vi psykiskt obehag till sprudlande välbehag?

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2013

Tydlig och hållbar kultur påverkar motivationen

Tydlig och hållbar kultur påverkar motivationen

I slutet av november presenterade DN en studie genomförd av Sveriges företagshälsor med nedslående resultat. Även Motivation.se hänvisar till undersökningen. Allt fler människor känner sig omotiverade att gå till jobbet, och allt fler känner till och med psykiskt obehag inför arbetsdagen. Det här är en trend som vi bara måste bryta.

Lars Hjalmarsson, vd för Sveriges företagshälsor (företagshälsovården branschorganisation) säger: - Uppenbarligen har det hänt något med arbetsplatserna som påverkar de anställda. En möjlig förklaring är att arbetsplatser i dag ofta är slimmade.

Den här studien väcker många frågor hos mig. Vad beror det på? Handlar det enbart om slimmade organisationer och resursbrist, eller är det andra psykologiska faktorer som påverkar? Och inte minst, vad kan vi göra åt det? Svaret på den första frågan är naturligtvis komplext, och visst lägger dagens närmast maniska fixering av effektivisering en våt filt över arbetsglädje och drivkraft.

Men om man tittar lite närmare på företag som inte följer trenden med sjunkande motivation så har de något annat gemensamt: en tydlig och hållbar kultur.

I ett företag där man har en krispklar mission med sin verksamhet och en lika tydlig vision om vart man är på väg, har man helt andra möjligheter att klara av hård arbetsbelastning och en omvärld som förändras i rasande takt. När medarbetarna är utvalda för att de matchar företagets grundläggande värderingar kring hur man bedriver verksamhet, och alla förstår varför de är där, då skapar man både hållbara och uthålliga företag.

Vi brukar prata om att det finns åtta olika kriterier för en stark och hållbar företagskultur. Och dessa åtta kriterier kan ni även använda som verktyg för att skapa motivation och arbetsglädje.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

1.    Vision, mission & värderingar - låt vision, mission och värderingar vara kompassen som styr verksamheten

2.    Tydlighet & konsekvens - var tydlig i er kommunikation kring vilka ni är och konsekvent i både ord och handling

3.    Passionerat ledarskap - låt en äkta passion för affären, medarbetarna och kunderna styra snarare än makt och pengar

4.    Synlig & närvarande ledning - ledningen ska vara synlig, transparent och ha en nära dialog med medarbetare och kunder

5.    Feedback & dialog - ha en öppen kommunikation både internt och extern, lyssna på omgivningen och agera på den feedback ni får

6.    Delaktighet & medarbetarskap - bjud in alla medarbetare att bidra, visa stor tillit och ställ samtidigt krav på att alla tar ett personligt ansvar för företagets resultat

7.    Värderingsbaserad rekrytering - rekrytera både utifrån kompetens och värderingar och anpassa rekryteringsprocessen efter den egna kulturen

8.    Hållbarhet - bygg in hållbarhet i själva affären: miljömässigt, socialt och ur ett samhällsperspektiv.

Låt mig ge ett exempel.

Centigo är ett väldigt värderingsbaserat företag som flera år i rad har varit med på Universums lista över Sveriges mesta attraktiva arbetsplatser.

Det som framförallt präglar Centigo är en mycket stark tilltro till människors inneboende kapacitet och förmåga. De tror på människor helt enkelt. De är också väldigt noga med vilka människor de rekryterar och att de ska passa in i kulturen. Den här grundläggande inställningen till människor har gjort att Centigo växer och frodas, och kulturen blir som en burk dunderhonung för de som jobbar där. Och det gäller särskilt i perioder av stress och hög arbetsbelastning.

Vi skulle vilja avsluta denna krönika med att ge en uppgift till dig som läsare. Försök att svara på följande frågor, och ställ gärna samma frågor till några kollegor:

 • Varför jobbar jag här, och när tycker jag att det är som allra roligast?
 • Vad kan och vill jag bidra med för att företaget ska gå ännu bättre?
 • Vilket av ovanstående kriterier skulle bidra allra mest till att jag skulle bli mer motiverad i mitt arbete?

Marie Alani & Helena Timander

Våra experter inom kultur & värderingsfrågor

 • Följ skribent

Helena Timander har en bakgrund inom ekonomi, HR/organisationsutveckling och Marie Alani inom varumärke och kommunikation. Idag jobbar de som inspirationsföreläsare, konsulter och författare inom kultur & värderingsfrågor. 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marie Alani & Helena Timander

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill