Chefer positiva till längre arbetsliv

43 procent av cheferna är positiva till att medarbetare själva ska få bestämma om de vill arbeta till 69 års ålder.

HR | ARTIKEL | APRIL 2011

Senior

Senior

Chefer är mer positiva, än allmänheten generellt, till regeringens förslag att ge anställda rätt att arbeta fram till 69 års ålder.  Det visar en undersökning som AMF har gjort i samarbete med Novus.

Mer än varannan svensk vill inte ha möjlighet att arbeta upp till 69 års ålder, medan endast en fjärdedel av cheferna är negativt inställda till att medarbetare själva ska få bestämma om de vill förlänga arbetslivet med ett par år extra.  

AMF har undersökt hur chefer med personalansvar respektive allmänheten, ställer sig till regeringens förslag att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta till 69 år. Idag är gränsen 67 år. Studien visar att 43 procent av cheferna är mycket positiva eller positiva till att medarbetare själva ska få bestämma om de vill arbeta till 69 års ålder.

Bland allmänheten är det bara 28 procent som skulle vilja ha möjlighet att jobba till 69 års ålder. Mer än varannan tillfrågad vill inte ha möjligheten och en femtedel är osäkra. De är framförallt yngre personer som vill kunna jobba längre. Medelålders är mer negativt inställda, men ju närmare pensionen de kommer desto mer positiva blir de, visar undersökningen. Det är också betydligt fler män än kvinnor som är positivt inställda till möjligheten att arbeta ett par år extra.

- I och med att vi lever allt längre är det viktigt att se vad vi behöver göra för att pensionen ska räcka över allt fler år. En viktig pusselbit är att göra det möjligt att arbeta längre för den som vill och kan, men det passar naturligtvis inte alla. Det är därför nödvändigt att se över helheten och skapa anpassade lösningar för olika yrkesgrupper. Att de tillfrågade cheferna är så positiva skapar goda förutsättningar att hitta lösningar som kan passa båda parter. Dessutom är det ett tecken på att äldre medarbetares erfarenhet och kompetens värderas och anses viktig, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.

Olika regler om tjänstepension för olika avtal
Hur länge arbetsgivaren betalar in tjänstepension varierar idag mellan olika avtalsområden, vilket gör att det lönar sig olika mycket att arbeta ett par år extra. Det är bara kommun- och landstingsanställda som får tjänstepension upp till dagens övre gräns på 67 års ålder. Övriga stora avtalsområden betalar endast in tjänstepension till 65 års ålder om den anställda själv inte har förhandlat med sin arbetsgivare om en längre tjänstepensionsinbetalning.  

- Vi står inför stora pensionärskullar. Antalet svenskar som är över 80 år kommer att fördubblas under de kommande 40 åren. Behovet av att säkra att pensionen räcker långt upp i åren är stort och alla tänkbara lösningar måste utvärderas. Möjligheten och viljan att arbeta högre upp i åldrarna är en viktig del. En annan är att värna om livsvariga pensioner, istället för tidsbegränsade som vi ser en allt större ökning av. Pensionen får inte riskera att ta slut innan försäkringstagaren fyller 80 år, säger Carina Blomberg.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av AMF. Urvalet bestod av 1000 intervjuer med allmänheten som bas och 400 intervjuer med chefer med personalansvar.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill