Beror utanförskapet på diskriminering?

Timbros rapport om utanförskap och diskriminering möts av hård kritik.

HR | Rekrytera | ARTIKEL | JUNI 2012

Diskriminering

Diskriminering

Den höga arbetslösheten bland utrikes födda beror inte på att svenska arbetsgivare diskriminerar. Det fastslår tankesmedjan Timbro i en ny rapport som dock har fått utstå skarp kritik på grund av det dåliga statistiska underlaget.

Den nya rapporten med titeln "Varför är det så svårt för utrikes födda att få jobb i Sverige?" har skrivits av WSP Analys & Strategi på uppdrag av tankesmedjan Timbro. Rapportförfattaren Jenny von Bahr konstaterar att Sverige är sämre på integration än många andra länder - skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda är 13.8 procentenheter, vilket är en av de högsta siffrorna i OECD.

Diskriminerar svenskar mindre?

När det gäller attityder till diskriminering är Sverige dock bättre än de flesta andra länder, enligt rapporten. Siffror från World Value Survey visar att endast 11 procent av svenska arbetsgivare tycker att man kan ge inrikes födda förtur till jobben.

I länder som Norge, Tyskland och Kanada är den siffran betydligt högre - mellan 34 och 51 procent. Utifrån dessa siffror dras slutsatsen att diskriminering inte är den huvudsakliga förklaringen till att utrikes födda har svårt att få jobb i Sverige - statistiken tycks ju visa att svenska arbetsgivare snarast är mindre diskriminerande jämfört med arbetsgivare i andra länder, samtidigt som sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda beviserligen är större i Sverige.

Dåligt underlag

Timbros rapport har emellertid bemöts av hård kritik, inte minst från tidningen Expressens ledarsida. Kritiken handlar dels om att undersökningen bygger på självrapportering, men framför allt om det dåliga statistiska underlag som ligger till grund för siffrorna.

Expressen kunde avslöja att endast 21 svenska företagare hade deltagit i undersökningen. I en uppdaterad version hade antalet ökat till 123 personer. Kritiker av rapporten har också framhållit att det finns andra studier med bättre underlag som pekar på att svenska arbetsgivare diskriminerar i allra högsta grad.

"Ingångslönerna för höga"

Timbros VD Markus Uvell medger misstagen, men vill ändå framhålla att rapporten lyfter fram någonting väldigt viktigt.

- Vi säger inte att diskriminering inte förekommer i Sverige, däremot så är den kanske inte mer omfattande i Sverige än i andra länder, säger han, och fortsätter:

- Ibland läggs diskriminering fram som förklaring till varför det är svårare för utrikes födda att få jobb här än i andra länder. Men vi tror att det finns en risk att man riktar för mycket uppmärksamhet på ett problem som bara delvis förklarar utanförskapet, säger Markus Uvell.

På Timbro anser man att det finns andra förklaringar som är minst lika viktiga.

- Ett problem är att ingångslönerna är så höga i Sverige. Om man kommer hit utan utbildning så tar det lång tid att etablera sig på arbetsmarknaden, och då finns det en risk att man fastnar i bidragsberoende, säger Markus Uvell, som även ser den svenska arbetsrättslagstiftningen med principen "sist in först ut" som ett stort hinder för invandrare som vill etablera sig i arbetslivet.
Man bör även begränsa möjligheterna att få retroaktiv föräldrapenning, tydliggöra arbetslinjen för dem som idag lever på försörjningsstöd, utvidga RUT-avdraget samt satsa på språklyft, föreslår Timbro i den omdiskuterade rapporten.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill