Långsam attitydförändring i mångfaldsfrågor

Saeid Esmaeilzadeh, vd Serendipity Innovations: "Det handlar inte bara om integration och rättvisa. Det är en fråga om kompetensförsörjning och ledarskap"

Ledarskap | HR | Rekrytera | ARTIKEL | OKT 2011

Mångfald

Mångfald

Svenska företag har långsamt börjat förändra sin attityd till mångfald på arbetsmarknaden, visar en undersökning från Sifo. Sverige ligger dock fortfarande långt efter i utvecklingen jämfört med många andra länder. "Verkligheten kommer att hinna ikapp de svenska företagen", tror Saeid Esmaeilzadeh, vd för företaget Serendipity som har många anställda med utländsk bakgrund.

Sifo:s undersökning visar att både strävan efter mångfald och kompetensen i mångfaldsfrågor har ökat betydligt sedan 2004, då en liknande undersökning genomfördes. I den tidigare undersökningen svarade 38 procent ja, men hela 47 procent nej på frågan om mångfald kan öka lönsamheten, skriver tidningen Veckans Affärer. I årets undersökning svarar 42 procent ja på samma fråga, medan 20 procent svarar nej och 38 procent är osäkra.

Attityden håller med andra ord på att förändras, men som siffrorna visar är det fortfarande långt ifrån alla företag som har en positiv inställning till att anställa utrikesfödda - trots den stora arbetskraftsbrist som råder på den svenska arbetsmarknaden. Andra undersökningar har visat att många av våra konkurrentländer har en helt annan inställning i den här frågan.

Invanda tankemönster

Saeid Esmaeilzadeh är vd för forsknings- och inkubatorföretaget Serendipity Innovations. Han har deltagit aktivt i debatten om mångfald på arbetsmarknaden, och menar att hans företag har klarat kompetensförsörjningen bättre än många andra eftersom det inte diskriminerar utrikesfödda när det rekryterar.

- Vi har ingen särskild strategi för att uppnå mångfald, vi går helt strikt på kompetensen, säger Saeid Esmaeilzadeh.

För Serendipity Innovations har det aldrig varit ett självändamål att anställa utrikesfödda. Men eftersom andra företag sitter fast i invanda tankemönster och därför inte anställer personer med utländsk bakgrund, har Serendipity kunnat knyta till sig ett stort antal kompetenta människor ur den kategorin arbetssökande.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Dels tror jag att man diskriminerar, dels missar man helt enkelt många drivna och kreativa människor med utländsk bakgrund, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Anställ kompetensen

Det finns säkert många fördelar med mångfald i personalstyrkan, säger Serendipitys vd. Som aktörer på en global marknad har hans företag exempelvis stor nytta av att medarbetare kan tala ryska, persiska eller afrikaans.

- Men det är inte det vi försöker hitta. Vi söker inte särskilda fördelar med mångfald, vi söker kompetenta människor, och det finns många sådana personer med utländsk bakgrund, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Unknown photo imported from Drupal
Övertygelsen om att kompetens är viktigare än etnisk bakgrund har gjort Serendipity till ambassadörer för projektet Anställ kompetensen, som initierades av den nyligen bortgångne landshövdingen Per Unckel. Syftet med projektet var att få fler företag att tillvarata den kompetensresurs som finns bland de utrikesfödda.

Speciell kultur

Saeid Esmaeilzadeh tror att rädslan för att anställa personer med utländsk bakgrund går att koppla till Sveriges kultur och historia.

- Sverige har som tur är varit skonat från krig och invasioner. Men det har också inneburit att landet har varit ganska isolerat från omvärlden i två sekel, säger han, och fortsätter:

- Det råder en speciell kultur i Sverige, där de mjuka, kulturella värdena spelar stor roll. Man ser misstänksamt på dem som är annorlunda, som inte sjunger snapsvisor och inte äter skinka på julafton. I exempelvis USA bryr de sig inte om var du kommer ifrån, de anställer kompetens, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Många bedömare menar att Sverige ligger runt 20 år efter länder som USA och Kanada när det gäller integration av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Även andra länder som Storbritanien, Indien och Kina ligger långt före oss i utvecklingen.

- Det är olika länder och kulturer. Jag tror att man är mycket mer rationell i de länderna, för det är ju inte rationellt att välja bort folk för att de har utländsk bakgrund och inte sjunger snapsvisor.

"Verkligheten hinner ikapp"

Saeid Esmaeilzadeh säger att han trots allt har börjat se en långsam attitydförändring hos de svenska företagen på senare tid.

- Ja, det är en fråga som fler och fler tar upp. Man börjar förstå att det inte bara handlar om integration och rättvisa, det är en fråga om kompetensförsörjning och företagens utveckling.

Ytterst handlar det om ledarskap, menar han. Företagsledare måste gå i spetsen för en förändring.

- Vi måste förändra attityder och företagskulturer. Företagen kommer vara tvungna att ändra inställning, annars får de problem med tanke på hur demografin ser ut i Sverige. Verkligheten hinner tillslut ikapp - men tills dess riskerar de att förlora mycket, säger Saeid Esmaeilzadeh.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • HR
  • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill