Slutet på en ledarskapsresa

Det nya ledarskapet innebär att träda fram som en tänkande, reflekterande medmänniska.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2019

En arbetsplats som kultiverar sin jord med omsorg får fin växtkraft och så småningom en fantastisk skörd.

En arbetsplats som kultiverar sin jord med omsorg får fin växtkraft och så småningom en fantastisk skörd.

Det är med viss tveksamhet jag skriver titeln på denna artikel. När jag både tänker till och framför allt känner efter, så är det precis så jag upplever situationen – slutet på en ledarskapsresa. Det är dags att sluta blunda för den verklighet vi varit medskapare till. Utan skuld eller skam utan bara ett konstaterande. Vi visste inte bättre. Det är just det vår fantastiska människoresa handlar om – att vakna upp och vartefter bli mer medveten. Människans evolutionsprocess är som en stor holon. Den växer och adderar allt det gamla med det nya till att så småningom visa upp något helt nytt. 

Förhoppningsvis kommer vi snart till en punkt där vårt beteende ändras radikalt och det nya får framträda. Vill du vara en del av ett nytt samhälle? Är det inte dags att vakna upp ur den egocentrerade bubblan? För att ett nytt förhållningssätt skall träda fram krävs mycket reflektionstid. Som inte får bortprioriteras. Det förutsätter dialogutrymme som inte heller får bortprioriteras och det kräver framför allt en VILJA till att bli självmedveten. Det börjar alltid med dig. Tre stora utmaningar i bråttomvärlden.

En studie i ledarskap

När jag för ett antal år sedan gjorde en vetenskaplig studie över hur chefer uppfattar sitt ledarskap framkom att de ser sig själva som ledare med alla de egenskaper som de vet att man bör ha, men de använder sin tid till att vara chefer. De styr, planerar och kontrollerar som chefer gjort i alla tider utan att ens märka att omvärlden förändrats radikalt och kräver ett nytt förhållningssätt till ledarskap, nya strukturer och med en ny metafor. Jag insåg att jag gjort en vetenskaplig studie utifrån ett för mig fullständigt föråldrat synsätt. Kan det nya tas fram med vetenskapliga metoder? Verkligheten går snabbare än den tid det tar att göra vetenskapliga prövningar. Vissa saker kanske även ska undersökas på en subjektiv nivå. Det är vad mystiken lär oss. Det är genom egna upplevelser och egna erfarenheter som något blir sant för mig. När tusen människor kan berätta om ungefär liknande upplevelser uppstår en subjektiv sanning som blir minst lika mycket värd som den objektiva evidensbaserade sanningen.

Så här några år efter min studie gjorts fortsätter mina grubblerier. Vad är det som ska till? För vad? Vi är ju i slutet av en era med en föråldrad syn på begreppet ledarskap. Jag vill förstå människan. Vad vill hon egentligen? Om vi för en stund lämnar tanken på det ledarskap vi lever med och tänker annorlunda hur blir det då?

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad är det nya ledarskapet?

Det nya ledarskapet innebär att träda fram som en tänkande, reflekterande medmänniska. Genom att bli medmänsklig, tona ner sitt ego och sina egna behov, sin prestige och skapa en vi –värld möjliggörs klimat för ett gemensamt skapande. Och en värld som vi alla måste ta ansvar för. Alla organisationssystem är levande, de består av människor som vill något, som vill känna att de är behövda, uppskattade och kompetenta. Då krävs egenskaper som att vara lyhörd för andras behov, visa respekt för andras erfarenheter och kunskap. Och kanske det nya ledarskapet är att avskaffa ledarskapsnivåer. Varför ska vi ha så många chefer som stoppar upp flödet av kreativitet och livslust. Chefer som är styrda av ett system som fortfarande lever efter maskinmetaforen. Släpp den! Vi lever i det 21:a århundradet som innebär att det går fort, det går upp och ner, vi vet inte alls vad som lurar bakom hörnet. Det är som på nöjesfältets berg-och dal-bana med den skillnaden att det är på riktigt och utanför nöjesfältet. I stället för chefer skall det finnas några ansvariga för att företaget, organisationen eller uppdraget fullföljs. 

Mer vara och mindre göra i ledarskapet

Vad använder chefer sin tid till? undrade jag i min studie. Massor av möten, de planerar, administrerar, kontrollerar och drunknar i det operativa arbetet visade det sig. Beslutsfattande och det operativa arbetet är mer i blickfånget än människorna som också är där för att bidra med sig själva och sin kompetens. Hur ofta inbjuds medarbetare till att tänka, reflektera komma med idéer om hur arbetet kan utvecklas? När ska uppmaningen till att bli en coachande chef bli verklighet. Vem i systemet möjliggör detta? Vem ger chefer den kompetensutveckling som är nödvändig för att bli coachande. Finns det en upphandlarkomptens för att ge en kvalitativ utbildning? Väljer man en utbildning som premierar görandet framför varandet får man mer av samma sak. Kanske är det tid för en omvärdering av vilken typ av utbildning som behövs - för vad, för vem och varför. 

”To be or not to be”. Vi är human beings, inte human doings.

Gamla begrepp kan omdefinieras

Det talas mycket om arbetsglädje, engagemang, motivation och tillit precis som om det uppstår av sig självt. Vad skulle hända om en arbetsplats tilläts vara mer tänkande, reflekterande, kreativ och generös? En arbetsplats som kultiverar sin jord med omsorg får fin växtkraft och så småningom en fantastisk skörd. Den processen är lång, omsorgsfull, driven av en vision och har ett större innehåll av VARANDE än av GÖRANDE. 

Ur ett medvetet och omsorgsfullt varande kommer ett görande fram utan ansträngning. Här kultiveras och föds motivation, engagemang, arbetsglädje och tillit.

Det finns en ledarsjäl i oss alla

Vi brukar säga att en organisation inte blir bättre än dess ledare. Det ligger en del sanning i uttalandet, men det tillhör den gamla världen. Idag ska vi skapa en värld med nya antaganden som blir det ”nya normala”. Alla får utrymme att odla sitt inre och att vårda sin själ.

I varje nutidsmänniskas själ bor en mystiker som gömts i en alltmer rationell, ytlig, snabb, egoistisk och materiell värld. Ytligheten har vi valt genom våra värderingar, snabbheten har bland annat teknologin och nya affärsmodeller ”hjälpt” oss med , egoismen har vi valt då jaget har premierats mer än viet och materialismen har vi också valt framför att vårda vårt gemensamma hem - vår planet. Vi har ingen att skylla på mer än på oss själva! Den traditionella ledarsjälen är en sovande varelse. 

"I den nya världen respekteras de som visar sig själva respekt genom att vilja stanna upp och vårda sitt inre."

– Marika Ronty

Den nya ledarsjälen håller på att vakna

I den nya världen tillåts och uppmuntras människor att resa inåt för att upptäcka allt det som ligger gömt och är glömt. I den nya världen respekteras de som visar sig själva respekt genom att vilja stanna upp och vårda sitt inre. Den nya ledarsjälen inser att allt inte hänger på mig utan på oss. Det vi skapar tillsammans. Hur kan du bli en möjliggörare för alla som finns runt dig? Vad vill du ta ansvar för? Vad vill du att andra ska ta ansvar för? Den nya organisationen består av ansvarstagande människor som vet varför de är där och för vem. När det finns en insikt om att värdet av vår framgång endast kan komma ur många medvetna ledarsjälar skapas en ny framtid. Det är en lång process och som sannolikt ger ett annat resultat än det vi ser idag.

Lyssna kritiskt på dagens nya begrepp. Det talas om självledarskap, självorganisering, samskapande, tillit och till och med kärlek. Det finns ett önskat budskap i begreppen. Vad döljer sig bakom orden?

Kan det vara din själ som ropar och uttrycker både en längtan, vilja och behov?

Jag tror det. Människan vill vara fri, hon vill leda sig själv inte låta sig styras, och om utrymme för frihet finns skapas det som skall skapas. I naturen är det mesta självorganiserande. Eftersom vi är sociala varelser och utvecklas genom det vi gör tillsammans och genom att vara tillsammans kan tillit växa fram helt naturligt. Under förutsättning att du och jag lärt känna oss själva både med vår solsida och vår skuggsida.

Kanske måste det sägas en gång till: ”Känn dig själv”.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill