Ta makten över din uppmärksamhet

Välj dina prioriteringar – och rikta uppmärksamheten mot aktiviteter som gör skillnad.

Motivera | ARTIKEL | AUG 2018

Attention Management handlar om att aktivt och medvetet välja åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet.

Attention Management handlar om att aktivt och medvetet välja åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet.

I en tid då vi översköljs av information och valmöjligheter i varje ögonblick så är det viktigare än någonsin att kunna styra sin uppmärksamhet. Vår naturliga instinkt är att göra det som är antingen roligt, brådskande eller passande för stunden, men det är sällan dessa aktiviteter som för oss närmare våra egentliga mål. Attention Management handlar om att göra ett aktivt och medvetet val att lägga fokus på sina prioriteringar – de aktiviteter som gör verklig skillnad i arbetet och i livet.

De flesta människor får lära sig att det är väldigt viktigt att planera sin tid för att få någonting vettigt gjort. Trots det så känner man ofta hur tiden rinner iväg utan att man åstadkommer särskilt mycket. I det moderna samhället är distraktionerna många, liksom valmöjligheterna – och då händer det lätt att man lägger energi på helt fel saker. Man svarar på mejl, kollar sociala medier eller blir avbruten av telefonsamtal – och ägnar en stor del av arbetsdagen åt att ”släcka bränder”.

Ett sätt att hantera det här problemet är att fokusera mindre på tidsplanering och mer på hur man använder sin uppmärksamhet. Det är trots allt det som avgör hur produktiv man är och vilka resultat man i slutändan uppnår. Därför är det många experter som rekommenderar att man går från Time Management till Attention Management.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Välj dina prioriteringar

När vi agerar på autopilot – och inte reflekterar över hur vi använder vår uppmärksamhet – så tenderar vi att göra det som är antingen roligt, passande för stunden eller absolut nödvändigt och brådskande. Men de aktiviteter som speglar våra verkliga prioriteringar passar sällan in i någon av dessa kategorier, skriver tidningen Inc

Första steget mot att lyckas med Attention Management är därför att förstå vilka som är dina egentliga prioriteringar – annars kommer du att ägna många timmar åt att vara ”upptagen” utan att få någonting väsentligt gjort. Tänk igenom de aktiviteter du ägnar dig åt på jobbet och i livet, och var ärlig mot dig själv när du funderar på vad du verkligen vill uppnå. Vilka aktiviteter gör verklig skillnad? Förmodligen bara ett fåtal. Och förmodligen hamnar dessa ofta i skymundan för att andra saker är mer brådskande eller påträngande.

Attention Management handlar om att aktivt och medvetet välja åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet. I dagens frenetiska arbetsliv kan man inte lämna det åt slumpen – då blir det mycket kvantitet men alltför lite kvalitet i arbetet. 

Interna och externa distraktioner – ta makten över din uppmärksamhet

Kärnan i Attention Management är alltså att kontrollera sin uppmärksamhet och agera avsiktligt istället för reaktivt. Man måste också ta makten över de distraktioner som stör uppmärksamheten. Det finns två typer av distraktioner – externa och interna, skriver Harvard Business Review

Externa distraktioner är sådant som finns i vår omgivning, exempelvis i arbetsmiljön och i datorn och telefonen. När du ska jobba med dina prioriteringar bör du stänga ner allt som kan avbryta dig, exempelvis mejlen och telefonen, och även se till att sitta i en miljö där du kan jobba helt ostört. Har du inte tillgång till en sådan plats så kan du komma överens med kollegorna om hur ni signalerar till varandra att ni djup-arbetar och inte vill bli störda – till exempel genom att den som vill jobba ostört har hörlurar på sig eller sitter i ett särskilt rum.

De interna distraktionerna är sannolikt svårare att kontrollera än de externa. Här handlar det om att man måste ta makten över sitt beteende och sina tankar. Ditt beteende måste vara i linje med målet att ägna uppmärksamheten åt dina prioriterade aktiviteter. Det innebär att du måste vänja dig av vid multitasking och istället fokusera på en uppgift i taget, tills den är slutförd eller tills din fokustid är slut. Du bör också ta regelbundna pauser, men undvika att i samband med dessa låta dig distraheras.

Det kanske allra svåraste är att kontrollera sina tankar. Det är till syvende och sist i tankarna som din uppmärksamhet bor. Att ta bort distraktioner och undvika multitasking kommer att ta dig en lång bit på vägen, men det krävs också övning för att kunna fokusera på uppgiften. Glöm inte att uppmärksamheten är som en muskel, med lite tålamod går den att träna upp. Träna dig genom att hela tiden observera när dina tankar börjar vandra – var medveten, så blir det lättare att välja att låta tanken försvinna lika snabbt som den kom. Är tanken alltför intressant eller viktig, så skriv upp den i ett anteckningsblock så kan du spara den till senare.

Genom att veta dina prioriteringar och ta kontroll över externa och interna distraktioner, beteenden och tankar kan du välja hur du vill använda din uppmärksamhet, som är den mest värdefulla resursen du har. Det är först när du kontrollerar din uppmärksamhet som du kan ta makten över ditt arbete - och ditt liv.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Läs mer om uppmärksamhetsträning i artikeln Varför så mycket mindfulness?

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill