Vem vill du vara?

"Vi har ingen distinkt identitet som vi bär runt på, vi har snarare multipla identiteter som hela tiden förändras utifrån de människor vi möter och de relationer vi skapar."

Kommunicera | Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2014

Vem vill du vara?

Vem vill du vara?

Inom den klassiska psykologin, som i mångt och mycket har sin grund i Sigmund Freuds tankar och teorier, talas det om att vi som individer har en kärna; att vi är någon. Jag har växt upp och utvecklat en identitet och med den, egenskaper som beskriver hur jag är som människa. Jag är som jag är… drivande, eftertänksam, djup, varm, analytisk, noggrann, eller vad det nu kan vara för karaktärsdrag som skildrar oss som individer.

Vår identitet avspeglas vidare i våra handlingar vilket möjliggör för oss att mäta beteenden med hjälp av diverse personlighetstester. Jag finner allt detta spännande och tankarna bjuder in till nyfiket utforskande: Vem är jag egentligen? Vad är min kärna? Hur upplever andra mig? Stämmer andras bild av mig överens med min självbild? Och vem är du? Vad är din kärna?

Ett annat perspektiv på oss som människor har sin grund i socialkonstruktionismen vars två grundpelare är språket respektive relationen.

Ett relationellt perspektiv som erkänner världen utifrån relationen. Kenneth Gergen, amerikansk psykolog och professor, tillika en av socialkonstruktionismens stora förespråkare, menar att vi skapar varandra i relationen. Vi blir till i relationen. Vi har ingen kärna eller identitet som beskriver vem vi är. Vi är ingen och inget som individer! Vi blir någon först i mötet med någon annan.

Som en konsekvens blir vi till på olika sätt beroende på vem vi möter: "We behave, think and feel different depending on whom we are with, what we are doing and why" (Gergen, 1999). Så när jag möter dig blir du till på ett sätt och när du möter någon annan så blir du till på ett annat sätt.

Härigenom har vi ingen distinkt identitet som vi bär runt på, vi har snarare multipla identiteter som hela tiden förändras utifrån de människor vi möter och de relationer vi skapar. Med andra ord, vi är inte som vi är och har varit. Vi är dynamiska individer och våra identiteter förändras kontinuerligt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Smaka på Gergens tankar för ett ögonblick! Du behöver inte svälja dem eller hålla med! Men tänk om… Tänk om det är så att du och jag inte har någon specifik identitet! Tänk om det är så att vi faktiskt skapas, återskapas och omskapas i mötet med andra! Vad väcker det för frågor och funderingar hos dig? Fascination? Provokation? Nyfikenhet?

Jag har haft nöjet att presentera Gergens tankar vid flera tillfällen senaste åren, bland annat på Motivation.se’s Lunch & Learn nyligen (klipp från föreläsningen kommer inom kort, red. anm.).

Jag har noterat alltifrån begeistring och igenkännande till skepticism och förkastelse hos de som lyssnat. En kvinna, som avfärdade tanken på att vi inte skulle ha någon identitet, menade att det är omöjligt… Hur skulle då tvillingar, som växer upp i samma miljö, med samma mor och far, kunna agera så olika redan från födelsen? 

Intressant reflektion… kanske är det så att vi genetiskt har en identitet redan från födseln! Eller, tänk om modern och fadern konstruerar tvillingarnas identiteter genom sitt agerande och sin kommunikation. Tänk om vi ser ett beteende hos barnet som vi kopplar till en specifik egenskap och så börjar vi omedvetet agera som om barnet är sådant.

Tänk om Kalle som ”är introvert”, inte alls är introvert utan blir det utifrån sina föräldrars och sin systers agerande. Tänk om vi etiketterar varandra, och oss själva, på ett sätt som faktiskt styr hur vi framstår. Tänk om vi därigenom begränsar vår egen och andras möjligheter att utvecklas och växa som människor!

Vad skulle hända om vi testade Gergens tankar för en dag eller två? Vad skulle hända om vi mer medvetet tänkte på hur vi positionerar, och därmed skapar, varandra genom språket.

Tänk om vi skulle låta våra förutfattade meningar om oss själva och andra få vila en stund och istället vara mer öppna för vad som händer i mötet. Undra vem vi skulle bli då? Vem skulle du vilja vara? Vem vill du göra andra till?

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill