Vill du bli en framgångsrik ledare?

Välkommen till Motivation.se - Sveriges ledarskapssajt

En kunskapsbank för dig som vill bli en bättre ledare.

Över 9.500 medlemmar, 2.500 artiklar och 25 experter. Arrangör av Årets VD.

Bli medlem idag!
Vill du bli en framgångsrik ledare?

Välkommen till Motivation.se - Sveriges ledarskapssajt

En kunskapsbank för dig som vill bli en bättre ledare.

Över 9.500 medlemmar, 2.500 artiklar och 25 experter. Arrangör av Årets VD.

Bli medlem idag!

Senaste från Motivation.se

Populärt just nu

Kompetensutveckling

Associerade partners

Motivation.se hjälper dig nå din potential

Nätverkskontakter och kunskapsbank.

  • Samlad kunskap, omvärldsbevakning och strömningar på en och samma plats – lättillgängligt och tidsbesparande.
  • Som nybliven eller etablerad chef och ledare inom privat och offentlig sektor tillgång till ett omfattande nätverk av experter och andra ledare.
  • Möjlighet att medverka vid Årets VD. Nätverkande och erfarenhetsutbyte som ger grogrund för lärande och innovativt tänkande. Exklusivitet i många sammanhang.

Helhetssyn på det hållbara ledarskapet. Prestationer, privatliv och du själv.

  • Bevakning av ledarskapsfrågor och ett helhetsgrepp kring det som krävs för att du ska utvecklas och prestera på jobbet och privat – fysiskt, mentalt och socialt.
  • Insikter om etiskt ledarskap kännetecknat av ärlighet och öppenhet som låter människor vara involverade och känna delaktighet i verksamheten.
  • Kurser, utbildningar och möten som fördjupar din kompetens, ger dig strategier och verktyg att hantera ledarskapets möjligheter och utmaningar.

Praktiska ledarskapsråd och tips i vardagen.

  • Generöst med praktiska råd, tips och idéer om ledarskapets vardag.
  • En kunskaps- och inspirationskälla som utvecklar dig i din roll.
  • Kortare och längre utbildningar, seminarier och inspirationsträffar.